Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Nedsat 29.05.17 (17.4 udvalg))

Mødeoversigt: Nedsat 29.05.17 (17.4 udvalg)

Oversigt for perioden: 01/07/2017 - 30/09/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

4/9

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Kort opsummering vedr. status for udvalgets arbejde, herunder udeståender fra sidste møde

3.

 Drøftelse af det overordnede niveau for bemanding i Slagelse Kommune, herunder om der er behov for en tilpasning jf. de statistiske oplysninger fra fx noegletal.dk

4.

 Drøftelse af principper for organiseringen med udgangspunkt i decentralisering kontra centralisering, og de underliggende hovedprincipper vi gerne vil have for dette mht. fx samarbejde på tværs, kvalitet, faglighed, effektivitet og arbejdsglæde

5.

 Retningslinjer for udvalgsstrukturen i lyset af de valgte organisationspricipper

    Til top