Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 5/11 1/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 6/8

  Jun - Maj - Apr

11/6 4/6 7/5 16/4 9/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 5/3 26/2 5/2 8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

115.

 Godkendelse af dagsorden (B)

116.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

117.

 Opfølgning pr. november - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

118.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Økonomi i 2019 (O)

119.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Drøftelse af handlemuligheder i 2019 (D)

120.

 Skoleudbygning: Projekter i 2019 (B)

121.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund (O)

122.

 Indførelse af Røgfri Skoletid (B)

123.

 Etablering af lejligheder v/ Havrebjerg (B)

124.

 Status for tilrettelæggelse af den sammenhængende ungeindsats (O)

125.

 Årshjul 2018 (B)

126.

 Pressemeddelelser (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden (B)

103.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

104.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)

105.

 Status udpegning af mulig byggegrund i Slagelse by (B)

106.

 Mødeplan for Børne- og Ungeudvalget 2019 (B)

107.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

108.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

109.

 Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

110.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

111.

 Høring vedr. etablering af ny organisatorisk enhed (B)

112.

 Årshjul 2018 (B)

113.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

114.

 Høring vedr. fælles ledelse (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden (B)

90.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

91.

 VIVE benchmarkanalyse 2017 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde (O)

92.

 Opfølgning pr. september - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

93.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen (O)

94.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

95.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

96.

 Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

97.

 Mulighed for, at elever i talentklasser kan vende tilbage til deres tidligere skole (B)

98.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen(B)

99.

 Årshjul 2018 (B)

100.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

101.

 Etablering af ny organisatorisk enhed (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Godkendelse af dagsorden (B)

75.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

76.

 CKE 17.09 Brovej 1, Slots Bjergby, Hashøj NV Livs og Læringshus (O)

77.

 Danskernes sundhed, Den nationale Sundhedsprofil 2017 (O)

78.

 Tilsyn med undervisningen på interne skoler ved dagbehandlingstilbud og opholdssteder 2018 (O)

79.

 Opfølgning pr. august - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

80.

 Etablering af døgntilbud i Havrebjerg (B)

81.

 Godkendelse af projektforslag for udvidelse af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

82.

 Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (B)

83.

 Uddybning i forbindelse med justering af handleplaner (B)

84.

 Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

85.

 12 - 12 møde - Børne- og Ungeudvalget - temamøde efterår 2018 (B)

86.

 Årshjul 2018 (B)

87.

 Pressemeddelelser (B)

88.

 Status på den sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden (B)

55.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

56.

 Status på implementering af ny Dagtilbudslov (O)

57.

 Orientering om pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (O)

58.

 Orientering om flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (O)

59.

 Orientering om arbejdet med den sammenhængende ungeindsats (E)

60.

 Justering af handleplaner (B)

61.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

62.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

63.

 Etablering af døgntilbud i Havrebjerg (B)

64.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

65.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

66.

 Indførelse af Røgfri Skoletid på folkeskolerne (B)

67.

 Fra Eliteidrætsklasser til Idrætstalentklasser (B)

68.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

69.

 Forebyggelse af Bandekriminalitet (O)

70.

 Status udpegning af mulig byggegrund i Slagelse by (O)

71.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

72.

 Årshjul 2018 (B)

73.

 Pressemeddelelser (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Godkendelse af dagsorden (B)

52.

 Justering af ressourcetildelingsmodel (X-class) 2018 (B)

53.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af dagsorden (B)

35.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

36.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

37.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

38.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

39.

 Principbeslutning om opstart af sag om midlertidig etablering af døgntilbud i Rude (B)

40.

 Modtageklasse for sent ankomne (B)

41.

 Opsigelse af samarbejdsaftale om ungdommens uddannelsesvejledning Vestsjælland (B)

42.

 Beslutning af målgruppe, målsætning og baseline for den kommunale ungeindsats (B)

43.

 Bæredygtig økonomi til Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber (B)

44.

 Årsrapportering magtanvendelse 2017 (B)

45.

 Opfølgning pr. maj - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

46.

 Samarbejde mellem Center for Skole og Løkkefonden om kompetenceudvikling (O)

47.

 Orientering om ny Dagtilbudslov - 2018 (O)

48.

 Børnetal og kapacitet i dagtilbud 2018 (E)

49.

 Årshjul 2018 (B)

50.

 Pressemeddelelser (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Godkendelse af dagsorden (B)

23.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

24.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

25.

 Status budgetproces 2019-2022 - Børne- og Ungeudvalget (O)

26.

 Kompetenceplan 2018 (B)

27.

 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016 - 2017 (B)

28.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

29.

 Orientering om arbejdet med den kommunale ungeindsats (O)

30.

 Baggrund for og status på læringsplatformen Meebook (O)

31.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

32.

 Årshjul 2018 (B)

33.

 Pressemeddelelser (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Godkendelse af dagsorden (B)

21.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden (B)

90.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

91.

 Opfølgning pr. marts - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

92.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

93.

 Opfølgning på mål, succeskriterier og indikatorer 2017 relateret til det specialiserede børne- og ungeområde (E)

94.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne - afsluttet høring (B)

95.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

96.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

97.

 Sag vedr. Ungevision og Klubstrategi (D)

98.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

99.

 Godkendelse af projektforslag på udvidelse af Daginstitutionen Lilleskov (B)

100.

 Sammenhængende ungeindsats - etablering af FGU (O)

101.

 Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)

102.

 Årshjul 2018 (B)

103.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

104.

 Gennemgang af 2 børnesager (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand (B)

2.

 Valg af næstformand (B)

3.

 Tidspunkt for udvalgets første ordinære møde (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Godkendelse af dagsorden (B)

24.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

25.

 Årshjul 2018 (B)

26.

 Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (O)

27.

 Udpegning af medlemmer til udvalg, grupper mv. (B)

28.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

29.

 Kompetenceplan 2018 (D)

30.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 (B)

31.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

32.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

33.

 Opfølgning pr. februar - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

34.

 Sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

35.

 Musik Akademiet Slagelse - Et nyt kommunalt tilbud til unge musiske talenter (O)

36.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

37.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Godkendelse af dagsorden (B)

22.

 Omlægning af midler til enkeltintegration (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Godkendelse af dagsorden (B)

10.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

11.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

12.

 Årshjul 2018 (B)

13.

 Børne- og Ungeudvalgets besøg på dagsinstitutioner og skoler (B)

14.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

15.

 Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)

16.

 Høring - Tildelingsmodel almenskoler (B)

17.

 Omlægning af midler til enkeltintegration (B)

18.

 Fremtidens klubområde - høring af ungevision og strategi (B)

19.

 Pædagogisk tilsyn med fritids- og ungdomsklubber(O)

20.

 Pressemeddelelser (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

3.

 Mødeplan for Børne- og Ungeudvalget (B)

4.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

5.

 Introduktion for Børne- og Ungeudvalget (B)

6.

 Sammenhængende Ungeindsats (B)

7.

 Punkter til kommende møder (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top