Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

26/3 5/3

  Februar

26/2 5/2

  Januar

8/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand (B)

2.

 Valg af næstformand (B)

3.

 Tidspunkt for udvalgets første ordinære møde (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

23.

 Godkendelse af dagsorden (B)

24.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

25.

 Årshjul 2018 (B)

26.

 Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (O)

27.

 Udpegning af medlemmer til udvalg, grupper mv. (B)

28.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

29.

 Kompetenceplan 2018 (D)

30.

 Regnskabsresultat for 2017 og overførsel til 2018 (B)

31.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2016/17 for skoleområdet (B)

32.

 Afsluttet Høring - Tildelingsmodel almenskoler og SFO (B)

33.

 Opfølgning pr. februar - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

34.

 Sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

35.

 Musik Akademiet Slagelse - Et nyt kommunalt tilbud til unge musiske talenter (O)

36.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

37.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2016/17 (E)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

21.

 Godkendelse af dagsorden (B)

22.

 Omlægning af midler til enkeltintegration (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Godkendelse af dagsorden (B)

10.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

11.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

12.

 Årshjul 2018 (B)

13.

 Børne- og Ungeudvalgets besøg på dagsinstitutioner og skoler (B)

14.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

15.

 Den kriminalpræventive indsats i udsatte boligområder i Slagelse og Korsør (B)

16.

 Høring - Tildelingsmodel almenskoler (B)

17.

 Omlægning af midler til enkeltintegration (B)

18.

 Fremtidens klubområde - høring af ungevision og strategi (B)

19.

 Pædagogisk tilsyn med fritids- og ungdomsklubber(O)

20.

 Pressemeddelelser (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

3.

 Mødeplan for Børne- og Ungeudvalget (B)

4.

 Vedtagelse af forretningsorden (B)

5.

 Introduktion for Børne- og Ungeudvalget (B)

6.

 Sammenhængende Ungeindsats (B)

7.

 Punkter til kommende møder (B)

8.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top