Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

11/6 4/6

  Maj

7/5

  April

16/4 9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

51.

 Godkendelse af dagsorden (B)

52.

 Justering af ressourcetildelingsmodel (X-class) 2018 (B)

53.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

34.

 Godkendelse af dagsorden (B)

35.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

36.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

37.

 Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

38.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Eget specialtilbud Havrebjerg (B)

39.

 Principbeslutning om opstart af sag om midlertidig etablering af døgntilbud i Rude (B)

40.

 Modtageklasse for sent ankomne (B)

41.

 Opsigelse af samarbejdsaftale om ungdommens uddannelsesvejledning Vestsjælland (B)

42.

 Beslutning af målgruppe, målsætning og baseline for den kommunale ungeindsats (B)

43.

 Bæredygtig økonomi til Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber (B)

44.

 Årsrapportering magtanvendelse 2017 (B)

45.

 Opfølgning pr. maj - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

46.

 Samarbejde mellem Center for Skole og Løkkefonden om kompetenceudvikling (O)

47.

 Orientering om ny Dagtilbudslov - 2018 (O)

48.

 Børnetal og kapacitet i dagtilbud 2018 (E)

49.

 Årshjul 2018 (B)

50.

 Pressemeddelelser (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

22.

 Godkendelse af dagsorden (B)

23.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

24.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

25.

 Status budgetproces 2019-2022 - Børne- og Ungeudvalget (O)

26.

 Kompetenceplan 2018 (B)

27.

 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016 - 2017 (B)

28.

 Anmodning om optagelse af sag - Talentakademi i Slagelse (B)

29.

 Orientering om arbejdet med den kommunale ungeindsats (O)

30.

 Baggrund for og status på læringsplatformen Meebook (O)

31.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

32.

 Årshjul 2018 (B)

33.

 Pressemeddelelser (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Godkendelse af dagsorden (B)

21.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden (B)

90.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

91.

 Opfølgning pr. marts - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

92.

 Frigivelse af anlægsmidler - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

93.

 Opfølgning på mål, succeskriterier og indikatorer 2017 relateret til det specialiserede børne- og ungeområde (E)

94.

 Budgettildelingsmodel for specialskolerne - afsluttet høring (B)

95.

 Justeret garantitildeling på almenskolerne - afsluttet høring (B)

96.

 Henvendelse fra skolebestyrelsen på Omø Skole vedr. kommende fællesbestyrelse med Eggeslevmagle Skole (B)

97.

 Sag vedr. Ungevision og Klubstrategi (D)

98.

 Ansøgning om garantistillelse - Den almennyttige forening Børnebissen (B)

99.

 Godkendelse af projektforslag på udvidelse af Daginstitutionen Lilleskov (B)

100.

 Sammenhængende ungeindsats - etablering af FGU (O)

101.

 Initiativsag - Besparelser i Ung Slagelse (B)

102.

 Årshjul 2018 (B)

103.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

104.

 Gennemgang af 2 børnesager (O)

    Til top