Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

74.

 Godkendelse af dagsorden (B)

75.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

76.

 CKE 17.09 Brovej 1, Slots Bjergby, Hashøj NV Livs og Læringshus (O)

77.

 Danskernes sundhed, Den nationale Sundhedsprofil 2017 (O)

78.

 Tilsyn med undervisningen på interne skoler ved dagbehandlingstilbud og opholdssteder 2018 (O)

79.

 Opfølgning pr. august - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

80.

 Etablering af døgntilbud i Havrebjerg (B)

81.

 Godkendelse af projektforslag for udvidelse af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

82.

 Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (B)

83.

 Uddybning i forbindelse med justering af handleplaner (B)

84.

 Udbygning af Børneinstitionen ved Lilleskovvej - anmodning om tillægsbevilling (B)

85.

 12 - 12 møde - Børne- og Ungeudvalget - temamøde efterår 2018 (B)

86.

 Årshjul 2018 (B)

87.

 Pressemeddelelser (B)

88.

 Status på den sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

54.

 Godkendelse af dagsorden (B)

55.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

56.

 Status på implementering af ny Dagtilbudslov (O)

57.

 Orientering om pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud (O)

58.

 Orientering om flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (O)

59.

 Orientering om arbejdet med den sammenhængende ungeindsats (E)

60.

 Justering af handleplaner (B)

61.

 Frigivelse af anlægsbevilling - Skoletoiletter (B)

62.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

63.

 Etablering af døgntilbud i Havrebjerg (B)

64.

 Ansøgning fra Langebjerggaard ApS om overenskomst med Slagelse Kommune (B)

65.

 Henvendelse fra sct. Mikkels Børnehave om lån ifm. modtagelse børn i alderen 0-3 år (B)

66.

 Indførelse af Røgfri Skoletid på folkeskolerne (B)

67.

 Fra Eliteidrætsklasser til Idrætstalentklasser (B)

68.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

69.

 Forebyggelse af Bandekriminalitet (O)

70.

 Status udpegning af mulig byggegrund i Slagelse by (O)

71.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

72.

 Årshjul 2018 (B)

73.

 Pressemeddelelser (B)

    Til top