Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

115.

 Godkendelse af dagsorden (B)

116.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

117.

 Opfølgning pr. november - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

118.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Økonomi i 2019 (O)

119.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Drøftelse af handlemuligheder i 2019 (D)

120.

 Skoleudbygning: Projekter i 2019 (B)

121.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund (O)

122.

 Indførelse af Røgfri Skoletid (B)

123.

 Etablering af lejligheder v/ Havrebjerg (B)

124.

 Status for tilrettelæggelse af den sammenhængende ungeindsats (O)

125.

 Årshjul 2018 (B)

126.

 Pressemeddelelser (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden (B)

103.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

104.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)

105.

 Status udpegning af mulig byggegrund i Slagelse by (B)

106.

 Mødeplan for Børne- og Ungeudvalget 2019 (B)

107.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Børne- og Ungeudvalget (B)

108.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning (B)

109.

 Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

110.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

111.

 Høring vedr. etablering af ny organisatorisk enhed (B)

112.

 Årshjul 2018 (B)

113.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

114.

 Høring vedr. fælles ledelse (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Godkendelse af dagsorden (B)

90.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

91.

 VIVE benchmarkanalyse 2017 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde (O)

92.

 Opfølgning pr. september - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

93.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen (O)

94.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

95.

 Godkendelse af retningslinjer for kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (B)

96.

 Godkendelse af retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

97.

 Mulighed for, at elever i talentklasser kan vende tilbage til deres tidligere skole (B)

98.

 Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019 -2020 inklusive godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til rammeaftalen(B)

99.

 Årshjul 2018 (B)

100.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

101.

 Etablering af ny organisatorisk enhed (B)

    Til top