Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 11/11

  Sep - Aug - Jul

30/9 2/9 5/8

  Jun - Maj - Apr

20/6 3/6 6/5 6/5 1/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/3 4/2 7/1 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

307.

 Godkendelse af dagsorden (B)

308.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

309.

 Temaer og retning for 2020 (B)

310.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

311.

 Styringsark for budget 2020-2023 (D)

312.

 Status på etablering af Familieinstitutionen Havrebjerg (O)

313.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

314.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

315.

 Omlægning af dagplejepladser til daginstitutionspladser (D)

316.

 Omlægning af den understøttende undervisning i folkeskolerne (D)

317.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

318.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

319.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

320.

 Pressemeddelelser (B)

321.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

293.

 Godkendelse af dagsorden (B)

294.

 Opfølgning pr. oktober 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Familie (E)

295.

 Opfølgning på VIVE benchmarkanalyse 2018 - Det specialiserede børne- og ungeområde (O)

296.

 Høring om udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

297.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

298.

 Retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

299.

 Børnehuset Nord - planer i forbindelse med udviklingsplan for Ringparken (E)

300.

 Prøvehandlinger under Børne- og Ungeudvalget (O)

301.

 Status vedr. ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i 3. kvartal 2019 (O)

302.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

303.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

304.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

305.

 Pressemeddelelser (B)

306.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

278.

 Godkendelse af dagsorden (B)

279.

 Godkendelse af effektmål for ungeindsatsen (B)

280.

 Opfølgning pr. september 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

281.

 Ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde (B)

282.

 Tilpasning af kriterier for optagelse i dagtilbud (B)

283.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - ansøgning om dispensation (B)

284.

 Skoleudbygning - Fremadrettet brug af midler (B)

285.

 Aktiv involvering af børn og unge (D)

286.

 Udmøntning af lovændringer vedrørende private pasningsordninger (E)

287.

 VIVE benchmarkanalyse 2018 - Det specialiserede børne- og ungeområde (O)

288.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

289.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

290.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

291.

 Pressemeddelelser (B)

292.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

260.

 Godkendelse af dagsorden (B)

261.

 Revideret procesplan for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik (B)

262.

 Beslutning af effektmål for ungeindsatsen (B)

263.

 Opfølgning pr. august 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

264.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

265.

 Skoleudbygning - Fremadrettet brug af midler (B)

266.

 Fremtidens klubstruktur i Slagelse Kommune (B)

267.

 Rammen for kvalitetsrapport 2018-2019 (B)

268.

 Evaluering af kunsttalentklasserne på Skælskør Skole (D)

269.

 Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (D)

270.

 Tilsyn med undervisningen på interne skoler ved dagbehandlingstilbud og opholdssteder 2019 (O)

271.

 Udmøntning af Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner (O)

272.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

273.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

274.

 Sagsoversigt 2019 (B)

275.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

276.

 Fremadrettet organisering af heldagsskoletilbud (D)

277.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

241.

 Godkendelse af dagsorden (B)

242.

 Godkendelse af udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

243.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

244.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

245.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

246.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

247.

 Initiativsag - Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

248.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

249.

 Kommunalt tilskud til forældrebetaling for ophold på specialefterskole (B)

250.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

251.

 Implementering af Lov om ændring af folkeskoleloven - Forslag til delegering af beslutningskompetence (B)

252.

 Opdateret vedtægt for Slagelse Musikskole (B)

253.

 Sagsoversigt 2019 (B)

254.

 Pressemeddelelser (B)

255.

 Opsamling på Byrådets temadrøftelser om dagtilbudsområdet (O)

256.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

257.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

258.

 Udmøntning af 0,7% besparelse inden for Børne- og Ungeudvalgets område (B)

259.

 Underskriftark (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

235.

 Godkendelse af dagsorden (B)

236.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

237.

 Initiativsag - Renovering af skoletoiletter (B)

238.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

239.

 Udmøntning af 0,7% besparelse inden for Børne- og Ungeudvalgets område (D)

240.

 Underskriftark (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

215.

 Godkendelse af dagsorden (B)

216.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)

217.

 Den videre proces for udmøntning af 0,7%-besparelsen - opfølgning på dialogmøde (B)

218.

 Opfølgning pr. maj 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

219.

 Kapacitetsanalyse 2019: Skole og dagtilbud (B)

220.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

221.

 Ny vederlagsmodel for plejefamilier (B)

222.

 Placering af ny daginstitution i Slagelse (B)

223.

 Godkendelse af reviderede styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet 2019 (B)

224.

 Udmøntning af aftale om obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder (B)

225.

 Implementering af Lov om ændring af folkeskoleloven - Forslag til delegering af beslutningskompetence (B)

226.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

227.

 Sagsoversigt 2019 (B)

228.

 Pressemeddelelser (B)

229.

 Status på arbejdet med udlægning af forebyggende medarbejdere i områderne (O)

230.

 Status på implementering af ny dagtilbudslov (O)

231.

 Status på ordblindeindsatsen på skoleområdet (O)

232.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

233.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

234.

 Underskriftark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

198.

 Godkendelse af dagsorden (B)

199.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

200.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

201.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

202.

 Årsrapportering - Magtanvendelser i 2018 (B)

203.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

204.

 Beslutning om udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

205.

 Lukning af den lukkede skolebusrute fra Nordbyen til Marievangsskolen (B)

206.

 Fastlæggelse af plan over Børne- og Ungeudvalgets møder uden for den ordinære mødeplan i 2019 (B)

207.

 Sagsoversigt 2019 (B)

208.

 Pressemeddelelser (B)

209.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

210.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

211.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

212.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

213.

 Status for UU Slagelse

Lukket punkt

214.

 Genoptaget - besvarelse af spørgsmål vedrørende beslutning om grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

224.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

225.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

226.

 Status for UU Slagelse

Lukket punkt

227.

 Genoptaget - besvarelse af spørgsmål vedrørende beslutning om grund til opførelse af ny daginstitution (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

180.

 Godkendelse af dagsorden (B)

181.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

182.

 Befolkningsprognose 2020-2033 (O)

183.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

184.

 Høring om forslag til reviderede styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet (B)

185.

 Beslutning om principper for udmøntning af 0,7% effektiviseringskrav (B)

186.

 Fastlæggelse af plan over Børne- og Ungeudvalgets møder uden for den ordinære mødeplan i 2019 (B)

187.

 Procesplan for udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik 2019 (B)

188.

 Unges Trivsel (B)

189.

 Opfølgning på proces vedrørende temanalyser (O)

190.

 Indførelse af kommunikationsplatformen Aula (O)

191.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

192.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) (O)

193.

 Opfølgning pr. marts 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

194.

 Pressemeddelelser (B)

195.

 Sagsoversigt 2019 (B)

Lukket punkt

196.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Lukket punkt

197.

 Orientering om sag vedr. flytning af plejebarn (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden (B)

161.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

162.

 Godkendelse af procedure ved overgreb mod børn og unge (B)

163.

 Kommissorium for uddannelsesrådets arbejde (B)

164.

 Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival (B)

165.

 Talentudvikling på skoleområdet - evaluering af kunsttalentklasser (B)

166.

 Procesplan for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik 2019 (B)

167.

 Regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 (B)

168.

 Udmøntning af 0,7% effektivisering fra Budgetaftalen - Børne- og Ungeudvalget (B)

169.

 Opfølgning pr. februar 2019 - Specialundervisning Skole og Børn og Unge (B)

170.

 Dialogproces i foråret forud for Budget 2020 (D)

171.

 Status på udmøntning af Budgetaftalen og Børne- og Ungeudvalgets øvrige opgaver (O)

172.

 Implementering af retningslinjer for deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov (O)

173.

 Status på foreløbig implementering af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (O)

174.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)

175.

 Pressemeddelelser (B)

176.

 Sagsoversigt 2019 (B)

177.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Lukket punkt

178.

 Orientering om sag vedr. flytning af plejebarn (O)

179.

 Inddragelse af arealer til Antvorskov Børnegård samt bevillinger til kapacitetsudvidelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

198.

 Inddragelse af arealer til Antvorskov Børnegård samt bevillinger til kapacitetsudvidelse (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Godkendelse af dagsorden (B)

145.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

146.

 Handlemuligheder på specialundervisningsområdet (B)

147.

 Uddybning af mål og effekter ved gennemførsel af handlemuligheder på det specialiserede børne- og ungeområde (B)

148.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

149.

 Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

150.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

151.

 Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland og 17 kommuner (B)

152.

 Budget 2019 - udmøntning på Børne- og Ungeudvalgets område (D)

153.

 Budgetaftalens temaanalyser (D)

154.

 Fremtid for kompetencecenter (B)

155.

 Skolefravær - Fraværsguide (B)

156.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

157.

 Pressemeddelelser (B)

158.

 Sagsoversigt 2019 (B)

Lukket punkt

159.

 Initiativsag - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden (B)

128.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

129.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Konkretisering af handlemuligheder til at imødegå budgetudfordringer i 2019 (D)

130.

 Opfølgning pr. december 2018 - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

131.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

132.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

133.

 Beredskabsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (B)

134.

 Handlingsplan til forebyggelse af ungdomskriminalitet (B)

135.

 Initiativsag - Videndeling i folkeskolen (B)

136.

 Oversigt over klub- og fritidstilbud i Slagelse Kommune (D)

137.

 Status på etablering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungeindsatsen (O)

138.

 Resultater af elevtrivsel og karakterer i de bundne prøvefag i folkeskolen (O)

139.

 Talentudvikling på skoleområdet (O)

140.

 Sagsoversigt 2019 (B)

141.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

142.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

143.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - BUU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

159.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - BUU (D)

    Til top