Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3 4/3

  Februar

4/2

  Januar

7/1 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden (B)

161.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

162.

 Godkendelse af procedure ved overgreb mod børn og unge (B)

163.

 Kommissorium for uddannelsesrådets arbejde (B)

164.

 Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival (B)

165.

 Talentudvikling på skoleområdet - evaluering af kunsttalentklasser (B)

166.

 Procesplan for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik 2019 (B)

167.

 Regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 (B)

168.

 Udmøntning af 0,7% effektivisering fra Budgetaftalen - Børne- og Ungeudvalget (B)

169.

 Opfølgning pr. februar 2019 - Specialundervisning Skole og Børn og Unge (B)

170.

 Dialogproces i foråret forud for Budget 2020 (D)

171.

 Status på udmøntning af Budgetaftalen og Børne- og Ungeudvalgets øvrige opgaver (O)

172.

 Implementering af retningslinjer for deltidspladser for forældre på barsels- eller forældreorlov (O)

173.

 Status på foreløbig implementering af Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (O)

174.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)

175.

 Pressemeddelelser (B)

176.

 Sagsoversigt 2019 (B)

177.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Lukket punkt

178.

 Orientering om sag vedr. flytning af plejebarn (O)

179.

 Inddragelse af arealer til Antvorskov Børnegård samt bevillinger til kapacitetsudvidelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

198.

 Inddragelse af arealer til Antvorskov Børnegård samt bevillinger til kapacitetsudvidelse (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Godkendelse af dagsorden (B)

145.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

146.

 Handlemuligheder på specialundervisningsområdet (B)

147.

 Uddybning af mål og effekter ved gennemførsel af handlemuligheder på det specialiserede børne- og ungeområde (B)

148.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

149.

 Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

150.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

151.

 Udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland og 17 kommuner (B)

152.

 Budget 2019 - udmøntning på Børne- og Ungeudvalgets område (D)

153.

 Budgetaftalens temaanalyser (D)

154.

 Fremtid for kompetencecenter (B)

155.

 Skolefravær - Fraværsguide (B)

156.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

157.

 Pressemeddelelser (B)

158.

 Sagsoversigt 2019 (B)

Lukket punkt

159.

 Initiativsag - Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

127.

 Godkendelse af dagsorden (B)

128.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

129.

 Det specialiserede børne- og ungeområde samt specialundervisningsområdet: Konkretisering af handlemuligheder til at imødegå budgetudfordringer i 2019 (D)

130.

 Opfølgning pr. december 2018 - Specialundervisning Skole og Børn & Unge (E)

131.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

132.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slotsbjergby (B)

133.

 Beredskabsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (B)

134.

 Handlingsplan til forebyggelse af ungdomskriminalitet (B)

135.

 Initiativsag - Videndeling i folkeskolen (B)

136.

 Oversigt over klub- og fritidstilbud i Slagelse Kommune (D)

137.

 Status på etablering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungeindsatsen (O)

138.

 Resultater af elevtrivsel og karakterer i de bundne prøvefag i folkeskolen (O)

139.

 Talentudvikling på skoleområdet (O)

140.

 Sagsoversigt 2019 (B)

141.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

142.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

143.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - BUU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

159.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - BUU (D)

    Til top