Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

20/6 3/6

  Maj

6/5 6/5

  April

1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

235.

 Godkendelse af dagsorden (B)

236.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

237.

 Initiativsag - Renovering af skoletoiletter (B)

238.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

239.

 Udmøntning af 0,7% besparelse inden for Børne- og Ungeudvalgets område (D)

240.

 Underskriftark (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

215.

 Godkendelse af dagsorden (B)

216.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)

217.

 Den videre proces for udmøntning af 0,7%-besparelsen - opfølgning på dialogmøde (B)

218.

 Opfølgning pr. maj 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

219.

 Kapacitetsanalyse 2019: Skole og dagtilbud (B)

220.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

221.

 Ny vederlagsmodel for plejefamilier (B)

222.

 Placering af ny daginstitution i Slagelse (B)

223.

 Godkendelse af reviderede styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet 2019 (B)

224.

 Udmøntning af aftale om obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder (B)

225.

 Implementering af Lov om ændring af folkeskoleloven - Forslag til delegering af beslutningskompetence (B)

226.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

227.

 Sagsoversigt 2019 (B)

228.

 Pressemeddelelser (B)

229.

 Status på arbejdet med udlægning af forebyggende medarbejdere i områderne (O)

230.

 Status på implementering af ny dagtilbudslov (O)

231.

 Status på ordblindeindsatsen på skoleområdet (O)

232.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

233.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

234.

 Underskriftark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

198.

 Godkendelse af dagsorden (B)

199.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

200.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

201.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

202.

 Årsrapportering - Magtanvendelser i 2018 (B)

203.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

204.

 Beslutning om udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

205.

 Lukning af den lukkede skolebusrute fra Nordbyen til Marievangsskolen (B)

206.

 Fastlæggelse af plan over Børne- og Ungeudvalgets møder uden for den ordinære mødeplan i 2019 (B)

207.

 Sagsoversigt 2019 (B)

208.

 Pressemeddelelser (B)

209.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

210.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

211.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

212.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

213.

 Status for UU Slagelse

Lukket punkt

214.

 Genoptaget - besvarelse af spørgsmål vedrørende beslutning om grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

224.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

225.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

226.

 Status for UU Slagelse

Lukket punkt

227.

 Genoptaget - besvarelse af spørgsmål vedrørende beslutning om grund til opførelse af ny daginstitution (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

180.

 Godkendelse af dagsorden (B)

181.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

182.

 Befolkningsprognose 2020-2033 (O)

183.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

184.

 Høring om forslag til reviderede styrelsesvedtægter på dagtilbudsområdet (B)

185.

 Beslutning om principper for udmøntning af 0,7% effektiviseringskrav (B)

186.

 Fastlæggelse af plan over Børne- og Ungeudvalgets møder uden for den ordinære mødeplan i 2019 (B)

187.

 Procesplan for udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik 2019 (B)

188.

 Unges Trivsel (B)

189.

 Opfølgning på proces vedrørende temanalyser (O)

190.

 Indførelse af kommunikationsplatformen Aula (O)

191.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

192.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) (O)

193.

 Opfølgning pr. marts 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

194.

 Pressemeddelelser (B)

195.

 Sagsoversigt 2019 (B)

Lukket punkt

196.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

Lukket punkt

197.

 Orientering om sag vedr. flytning af plejebarn (O)

    Til top