Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

30/9 2/9

  August

5/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

278.

 Godkendelse af dagsorden (B)

279.

 Godkendelse af effektmål for ungeindsatsen (B)

280.

 Opfølgning pr. september 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

281.

 Ekstern undersøgelse af det særlige børne- og ungeområde (B)

282.

 Tilpasning af kriterier for optagelse i dagtilbud (B)

283.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - ansøgning om dispensation (B)

284.

 Skoleudbygning - Fremadrettet brug af midler (B)

285.

 Aktiv involvering af børn og unge (D)

286.

 Udmøntning af lovændringer vedrørende private pasningsordninger (E)

287.

 VIVE benchmarkanalyse 2018 - Det specialiserede børne- og ungeområde (O)

288.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

289.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

290.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

291.

 Pressemeddelelser (B)

292.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

260.

 Godkendelse af dagsorden (B)

261.

 Revideret procesplan for udarbejdelse af Børne- og Ungepolitik (B)

262.

 Beslutning af effektmål for ungeindsatsen (B)

263.

 Opfølgning pr. august 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Unge (E)

264.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

265.

 Skoleudbygning - Fremadrettet brug af midler (B)

266.

 Fremtidens klubstruktur i Slagelse Kommune (B)

267.

 Rammen for kvalitetsrapport 2018-2019 (B)

268.

 Evaluering af kunsttalentklasserne på Skælskør Skole (D)

269.

 Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (D)

270.

 Tilsyn med undervisningen på interne skoler ved dagbehandlingstilbud og opholdssteder 2019 (O)

271.

 Udmøntning af Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner (O)

272.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

273.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

274.

 Sagsoversigt 2019 (B)

275.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

276.

 Fremadrettet organisering af heldagsskoletilbud (D)

277.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

241.

 Godkendelse af dagsorden (B)

242.

 Godkendelse af udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

243.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

244.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

245.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

246.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

247.

 Initiativsag - Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

248.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen Det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

249.

 Kommunalt tilskud til forældrebetaling for ophold på specialefterskole (B)

250.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

251.

 Implementering af Lov om ændring af folkeskoleloven - Forslag til delegering af beslutningskompetence (B)

252.

 Opdateret vedtægt for Slagelse Musikskole (B)

253.

 Sagsoversigt 2019 (B)

254.

 Pressemeddelelser (B)

255.

 Opsamling på Byrådets temadrøftelser om dagtilbudsområdet (O)

256.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

257.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

258.

 Udmøntning af 0,7% besparelse inden for Børne- og Ungeudvalgets område (B)

259.

 Underskriftark (B)

    Til top