Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

11/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

307.

 Godkendelse af dagsorden (B)

308.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

309.

 Temaer og retning for 2020 (B)

310.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Børne- og Ungeudvalget (B)

311.

 Styringsark for budget 2020-2023 (D)

312.

 Status på etablering af Familieinstitutionen Havrebjerg (O)

313.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

314.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

315.

 Omlægning af dagplejepladser til daginstitutionspladser (D)

316.

 Omlægning af den understøttende undervisning i folkeskolerne (D)

317.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

318.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

319.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

320.

 Pressemeddelelser (B)

321.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

293.

 Godkendelse af dagsorden (B)

294.

 Opfølgning pr. oktober 2019 - Specialundervisning Skole & Børn og Familie (E)

295.

 Opfølgning på VIVE benchmarkanalyse 2018 - Det specialiserede børne- og ungeområde (O)

296.

 Høring om udkast til ny Børne- og Ungepolitik (B)

297.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

298.

 Retningslinjer for tilskud til pasning af egne børn (B)

299.

 Børnehuset Nord - planer i forbindelse med udviklingsplan for Ringparken (E)

300.

 Prøvehandlinger under Børne- og Ungeudvalget (O)

301.

 Status vedr. ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover i 3. kvartal 2019 (O)

302.

 Status på aktiviteter inden for Børne- og Ungeudvalgets område (O)

303.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

304.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

305.

 Pressemeddelelser (B)

306.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top