Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 17/11 2/11

  Sep - Aug - Jul

21/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 8/6 4/5 4/5 10/4 8/4

  Mar - Feb - Jan

30/3 30/3 2/3 10/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

459.

 Godkendelse af dagsorden (B)

460.

 Orientering om projekt Fribussen 2.0 (O)

461.

 Børne- og Ungeudvalgets mødeplan 1. halvår 2021 (B)

462.

 Anlægsregnskab 2. halvår 2020 (B)

463.

 Ungeenhed (D)

464.

 Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber (B)

465.

 Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)

466.

 Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)

467.

 Redegørelse for retningslinjerne for adoption uden samtykke (O)

468.

 Adoption uden samtykke (D)

469.

 Danmarkskortet - omgørelsesprocenter på socialområdet (D)

470.

 Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)

471.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

472.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

473.

 Pressemeddelelser (B)

474.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

453.

 Godkendelse af dagsorden (B)

454.

 Drøftelse af input til udviklingsplan (D)

455.

 Opfølgning på henvendelse til Slagelse Kommune fra 42 familier (D)

456.

 Håndtering af borgerhenvendelser (D)

Lukket punkt

457.

 Drøftelse af læringspunkter fra konkret børnesag (D)

458.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

434.

 Godkendelse af dagsorden (B)

435.

 Task Force - drøftelse af input til den videre proces (D)

436.

 Genoptaget - drøftelse af specialundervisningsområdet (D)

437.

 Budget 2021 - punkter vedrørende Børne- og Ungeudvalgets område (D)

438.

 Budgetopfølgning 4 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

439.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

440.

 Evaluering af tilskud til specialefterskoler (B)

441.

 Prøvehandlinger på klubområdet (B)

442.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

443.

 Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020 (O)

444.

 Status på ungeindsatsen (E)

445.

 Orientering om tilbud og indsatser målrettet unge (O)

446.

 Opfølgning på henvendelse til Slagelse Kommune fra 42 familier (D)

447.

 Håndtering af borgerhenvendelser (D)

448.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

449.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

450.

 Pressemeddelelser (B)

451.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

452.

 Drøftelse af læringspunkter fra konkret børnesag (D)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

420.

 Godkendelse af dagsorden (B)

421.

 Drøftelse af specialundervisningsområdet (D)

422.

 Igangværende tiltag i Sundhedstjenesten (O)

423.

 Kompetenceplan 2020 (B)

424.

 Anlægsbevilling - Daginstitution Firkløveren 2. etape (B)

425.

 Politisk retning for dagtilbudsområdet 2021-2022 (B)

426.

 Optagelse i kunsttalentklasser (B)

427.

 Slagelse Musikskole - Forældrebetaling under COVID-19 (B)

428.

 Orientering om Familieinstitutionen Havrebjerg (O)

429.

 Status på Task Force-forløbet (O)

430.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

431.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

432.

 Pressemeddelelser (B)

433.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

408.

 Godkendelse af dagsorden (B)

409.

 Budgetopfølgning 3 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

410.

 Budget 2021-2024 - forslag til budgetprocessen samt prioriteringer på børne- og ungeområdet (D)

411.

 Kompetenceplan 2020 (B)

412.

 Anmodning om tillægsbevilling - Slots Bjergby daginstitution og skole (B)

413.

 Godkendelse af procesplan for bevægelse i dagtilbud og skoler (B, E)

414.

 Fremtidens klubstruktur - proces for det videre arbejde (B)

415.

 Drøftelse af udviklingen på specialundervisningsområdet (D)

416.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

417.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

418.

 Pressemeddelelser (B)

419.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

402.

 Godkendelse af dagsorden (B)

403.

 Fremtidens klubstruktur i Slagelse Kommune (D)

404.

 Budget 2021-2024 - Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen (D)

405.

 Fremtidige rammer for Slagelse Kommunale Tandpleje (B)

406.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

407.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

390.

 Godkendelse af dagsorden (B)

391.

 Temadrøftelse om dagtilbudsområdet (D)

392.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

393.

 Anlægsregnskaber (B)

394.

 Udbetaling af anlægstilskud til Bien (B)

395.

 Rammer for udmøntning af midler til åben skole (B)

396.

 Forældrebetaling i dagtilbud under COVID-19 (B)

397.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

398.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

399.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

400.

 Pressemeddelelser (B)

401.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

373.

 Godkendelse af dagsorden (B)

374.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

375.

 Fremtidige rammer for Slagelse Kommunale Tandpleje (B)

376.

 Opfølgning på Børne- og Ungepolitikken (B)

377.

 Etablering af erhvervsklasser (B)

378.

 Opfølgning på den kommunale ungeindsats (E)

379.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (D)

380.

 Prioritering af initiativer i dagtilbud og skoler (B)

381.

 Prioritering af kulturelle initiativer på børne- og ungeområdet (B)

382.

 Godkendelse af projektforslag for ny daginstitution i Jonslunden (B)

383.

 Budgetproces for 2021-2024 - Børne- og Ungeudvalget (B)

384.

 Høring af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde (D)

385.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

386.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

387.

 Pressemeddelelser (B)

388.

 Godkendelse af referat (B)

389.

 Forældrebetaling i dagtilbud under COVID-19 (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

405.

 Forældrebetaling i dagtilbud under COVID-19 (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

370.

 Godkendelse af dagsorden (B)

371.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (B)

372.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

367.

 Godkendelse af dagsorden (B)

368.

 Genåbning af dagtilbud og skoler (D)

369.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

357.

 Godkendelse af dagsorden (B)

358.

 Pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeomåde (B)

359.

 Opfølgning på Børne- og Ungepolitikken (D)

360.

 Årsrapportering - Magtanvendelser 2019 (B)

361.

 Drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (D)

362.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

363.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

364.

 Pressemeddelelser (B)

365.

 Godkendelse af referat (B)

366.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

375.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

345.

 Godkendelse af dagsorden (B)

346.

 Bevægelse i dagtilbud og skoler (D)

347.

 Regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 (B)

348.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)

349.

 Regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter ændring af Lov om social service (B)

350.

 Tidsubegrænset udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

351.

 Pejlemærker og handleplaner for det specialiserede børne- og ungeomåde - opfølgning på temadrøftelse (D)

352.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

353.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

354.

 Pressemeddelelser (B)

355.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

356.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2018/19 (E)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

334.

 Godkendelse af dagsorden (B)

335.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

336.

 Minimumsnormering i dagtilbud (B)

337.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

338.

 KL's Børn & Unge Topmøde 2020 (D)

339.

 Status på opgaveudvalget - Forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

340.

 Temadrøftelse om det specialiserede børne- og ungeområde (D)

341.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

342.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

343.

 Pressemeddelelser (B)

344.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

322.

 Godkendelse af dagsorden (B)

323.

 Opfølgning pr. december 2019 - Specialundervisning Skole 8.1, Specialiserede børne- og ungeområde 8.4 (E)

324.

 Økonomisk handleplan på det specialiserede børne- og ungeområde 2020 (O)

325.

 Opstart af ekstern undersøgelse på det særlige børne- og ungeområde (O)

326.

 Pejlemærker, strategi og handleplaner for det specialiserede børne- og ungeområde (D)

327.

 Tværgående indsats for 50-100 udsatte familier (B)

328.

 Vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik (B)

329.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

330.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

331.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

332.

 Pressemeddelelser (B)

333.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top