Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

30/3 30/3 2/3

  Februar

10/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

357.

 Godkendelse af dagsorden (B)

358.

 Pejlemærker og handleplan for det specialiserede børne- og ungeomåde (B)

359.

 Opfølgning på Børne- og Ungepolitikken (D)

360.

 Årsrapportering - Magtanvendelser 2019 (B)

361.

 Drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (D)

362.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

363.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

364.

 Pressemeddelelser (B)

365.

 Godkendelse af referat (B)

366.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

375.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

345.

 Godkendelse af dagsorden (B)

346.

 Bevægelse i dagtilbud og skoler (D)

347.

 Regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 (B)

348.

 Godkendelse af kvalitetsrapport 2018-19 på skoleområdet (B)

349.

 Regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter ændring af Lov om social service (B)

350.

 Tidsubegrænset udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

351.

 Pejlemærker og handleplaner for det specialiserede børne- og ungeomåde - opfølgning på temadrøftelse (D)

352.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

353.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

354.

 Pressemeddelelser (B)

355.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

356.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2018/19 (E)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

334.

 Godkendelse af dagsorden (B)

335.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

336.

 Minimumsnormering i dagtilbud (B)

337.

 Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehus (B)

338.

 KL's Børn & Unge Topmøde 2020 (D)

339.

 Status på opgaveudvalget - Forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

340.

 Temadrøftelse om det specialiserede børne- og ungeområde (D)

341.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

342.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

343.

 Pressemeddelelser (B)

344.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

322.

 Godkendelse af dagsorden (B)

323.

 Opfølgning pr. december 2019 - Specialundervisning Skole 8.1, Specialiserede børne- og ungeområde 8.4 (E)

324.

 Økonomisk handleplan på det specialiserede børne- og ungeområde 2020 (O)

325.

 Opstart af ekstern undersøgelse på det særlige børne- og ungeområde (O)

326.

 Pejlemærker, strategi og handleplaner for det specialiserede børne- og ungeområde (D)

327.

 Tværgående indsats for 50-100 udsatte familier (B)

328.

 Vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik (B)

329.

 Frigivelse af anlægsbevilling: Toiletter - skoler (B)

330.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

331.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

332.

 Pressemeddelelser (B)

333.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top