Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 17/11 2/11

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

459.

 Godkendelse af dagsorden (B)

460.

 Orientering om projekt Fribussen 2.0 (O)

461.

 Børne- og Ungeudvalgets mødeplan 1. halvår 2021 (B)

462.

 Anlægsregnskab 2. halvår 2020 (B)

463.

 Ungeenhed (D)

464.

 Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber (B)

465.

 Godkendelse af takster vedr. Familieinstitutionen Havrebjerg 2021 (B)

466.

 Ansøgning om bevilling til flere personaleressourcer i Afdeling for Børn og Familie (B)

467.

 Redegørelse for retningslinjerne for adoption uden samtykke (O)

468.

 Adoption uden samtykke (D)

469.

 Danmarkskortet - omgørelsesprocenter på socialområdet (D)

470.

 Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)

471.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

472.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

473.

 Pressemeddelelser (B)

474.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

453.

 Godkendelse af dagsorden (B)

454.

 Drøftelse af input til udviklingsplan (D)

455.

 Opfølgning på henvendelse til Slagelse Kommune fra 42 familier (D)

456.

 Håndtering af borgerhenvendelser (D)

Lukket punkt

457.

 Drøftelse af læringspunkter fra konkret børnesag (D)

458.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

434.

 Godkendelse af dagsorden (B)

435.

 Task Force - drøftelse af input til den videre proces (D)

436.

 Genoptaget - drøftelse af specialundervisningsområdet (D)

437.

 Budget 2021 - punkter vedrørende Børne- og Ungeudvalgets område (D)

438.

 Budgetopfølgning 4 2020 - Børne- og Ungeudvalget (B)

439.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde (B)

440.

 Evaluering af tilskud til specialefterskoler (B)

441.

 Prøvehandlinger på klubområdet (B)

442.

 Jonslunden - opfølgning på licitation (B)

443.

 Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020 (O)

444.

 Status på ungeindsatsen (E)

445.

 Orientering om tilbud og indsatser målrettet unge (O)

446.

 Opfølgning på henvendelse til Slagelse Kommune fra 42 familier (D)

447.

 Håndtering af borgerhenvendelser (D)

448.

 Orienteringssag til Børne- og Ungeudvalget (O)

449.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

450.

 Pressemeddelelser (B)

451.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

452.

 Drøftelse af læringspunkter fra konkret børnesag (D)

    Til top