Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 1/11

  Sep - Aug - Jul

20/9 9/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 10/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

8/3 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

620.

 Godkendelse af dagsorden (B)

621.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (B)

622.

 Orientering om økonomien på Børne- og Ungeudvalgets område i 2022-2024 (O)

623.

 Status på handleplan og budget 2022 for Familiehusene Slagelse (O)

624.

 Danmarkskortet 2020 - omgørelsesprocenter på socialområdet (O)

625.

 Status og proces vedrørende de 42 klager (O)

626.

 Status på støtte til forældrebetaling på specialefterskoler (O)

627.

 Orientering om høringssvar vedrørende serviceniveau og retningslinjer for befordring af folkeskoleskoleelever samt udpegning af trafikfarlige skoleveje (O)

628.

 Kapacitet på dagtilbudsområdet (O)

629.

 Gensidig orientering (O)

630.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

631.

 Pressemeddelelser (B)

632.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

603.

 Godkendelse af dagsorden (B)

604.

 Dialog med Slagelse Kommunale Elevråd (D)

605.

 Opfølgning på Årsrapportering 2020 af magtanvendelser på børne- og ungeområdet (O)

606.

 Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)

607.

 Budgetopfølgning 4 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

608.

 Orientering om økonomien på Børne- og Ungeudvalgets område i 2022-2024 (O)

609.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (B)

610.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

611.

 Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)

612.

 Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)

613.

 Headspace Slagelse - Halvårsrapport 1. januar 2021 - 30. juni 2021 (O)

614.

 Status på Ungeenheden (O)

615.

 Initiativsag - Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

616.

 Gensidig orientering (O)

617.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

618.

 Pressemeddelelser (B)

619.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

590.

 Godkendelse af dagsorden (B)

591.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

592.

 Henvendelse fra Slagelse Ungeråd (B)

593.

 Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår (B)

594.

 Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub (B)

595.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

596.

 Igangsættelse af bevægelsesindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet (B, E)

597.

 Serviceniveau og retningslinjer befordring folkeskoleelever (B)

598.

 Gensidig orientering (O)

599.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

600.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

601.

 Opfølgning på licitation på projektforslag Skovsøbakken - anlæg 158 (B)

602.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

573.

 Godkendelse af dagsorden (B)

574.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

575.

 Budgetproces 2022-25 - Opsamling på BUU's budgetproces (B)

576.

 Budgetopfølgning 3 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

577.

 Godkendelse af handleplan for Afdeling for Børn og Familie (B)

578.

 Anlægsbevilling Daginstitution Firkløveren etape 2 (B)

579.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

580.

 Strukturanalyse Slagelse Kommunale Tandpleje (B)

581.

 Ny bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer pga. COVID-19 (B)

582.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

583.

 Bekendtgørelse om undervisning i skoleåret 2020/21 (O)

584.

 Status på implementering af anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

585.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

586.

 Gensidig orientering (O)

587.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

588.

 Pressemeddelelser (B)

589.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

560.

 Godkendelse af dagsorden (B)

561.

 Evaluering af Projekt Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (O)

562.

 Baseline vedr. Bevægelsesindsats i Dagtilbud og Skoler (O)

563.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

564.

 Budget 2022 - 2025 - Opsamling på budgetprocessen BUU (B)

565.

 Politiske pejlemærker på skoleområdet (B)

566.

 Status på ungetilbud i Skælskør (D)

567.

 Godkendelse af handleplan for Afdeling for Børn og Familie (B)

568.

 Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)

569.

 Gensidig orientering (O)

570.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

571.

 Pressemeddelelser (B)

572.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

542.

 Godkendelse af dagsorden (B)

543.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

544.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

545.

 Dialog med interessenter ifm. budgetprocessen (B)

546.

 Godkendelse af projektforslag Skovsøbakken - Ny daginstitution i Slagelse - anlæg 158 (B)

547.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

548.

 Placering af budget til støttetimer på dagtilbudsområdet (B)

549.

 Udvidelse af specialpædagogiske pladser på dagtilbudsområdet (§32) (O)

550.

 Ungetilbud i Skælskør (B)

551.

 Opfølgning på temamøde (D)

552.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

553.

 Opfølgning på møde vedrørende Boligsocial Helhedsplan (O)

554.

 Årsrapportering Magtanvendelser 2020 (O)

555.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

556.

 Gensidig orientering (O)

557.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

558.

 Pressemeddelelser (B)

559.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

524.

 Godkendelse af dagsorden (B)

525.

 Genoptaget - Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

526.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

527.

 Mulige omprioriteringer inden for Børne- og Ungeudvalgets egen ramme (B)

528.

 Beslutning om dato for Byrådets orienteringsmøde vedr. Holmegaardshuset (B)

529.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

530.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

531.

 Status på Familieinstitutionen Havrebjerg efter målgruppeændring (O)

532.

 Anvendelse af opholdssteder, døgntilbud (D)

533.

 Finansiering af hjemmebesøg til småbørnsfamilier i Ringparken og Motalavej (B)

534.

 Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)

535.

 Status på klubområdet (O)

536.

 Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)

537.

 Høring vedrørende fritagelse for nationale test 2021 (O)

538.

 Gensidig orientering (O)

539.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

540.

 Pressemeddelelser (B)

541.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

506.

 Godkendelse af dagsorden (B)

507.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

508.

 Regnskab 2020 og overførsel til 2021 - BUU (B)

509.

 Budgetproces 2022-25 - BUU (D)

510.

 Godkendelse af tids- og procesplan for Ungeenheden (B)

511.

 Igangsætning af analyse af den kommunale tandpleje (B)

512.

 Mere bevægelse i folkeskolen (D)

513.

 Fritagelse for nationale test i folkeskolen (D)

514.

 Ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området (D)

515.

 Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

516.

 Opfølgning på KL's Børn & Unge Topmøde 2020 (D)

517.

 Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)

518.

 headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

519.

 Den Kriminalpræventive Enhed (O)

520.

 Gensidig orientering (O)

521.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

522.

 Pressemeddelelser (B)

523.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

492.

 Godkendelse af dagsorden (B)

493.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

494.

 Fokusmål på Børne- og Ungeudvalgets område 2021 (B)

495.

 Budgetopfølgning 1 2021 - Børne og Ungeudvalget (B)

496.

 Udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen (B)

497.

 Forslag om ændring af målgruppe ved Familieinstitutionen Havrebjerg og samtidig inddragelse af lejlighederne (B)

498.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

499.

 Udviklingen på almenskoleområdet (O)

500.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)

501.

 Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)

502.

 Gensidig orientering (O)

503.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

504.

 Pressemeddelelser (B)

505.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

475.

 Godkendelse af dagsorden (B)

476.

 Det videre arbejde på klubområdet i 2021 (O)

477.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

478.

 Børne- og Ungeudvalgets budget 2021 (D)

479.

 Børne- og Ungeudvalgets budgetproces 2022-2025 (B)

480.

 Børne- og Ungeudvalgets mødeplan og årsplan (B)

481.

 Ungeenhed (B)

482.

 Initiativsag - Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO (B)

483.

 Politisk retning for specialundervisningsområdet (B)

484.

 Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

485.

 Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

486.

 Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

487.

 Status på implementering af Aula på dagtilbudsområdet (O)

488.

 Gensidig orientering (O)

489.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

490.

 Pressemeddelelser (B)

491.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top