Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

8/3

  Februar

1/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

506.

 Godkendelse af dagsorden (B)

507.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

508.

 Regnskab 2020 og overførsel til 2021 - BUU (B)

509.

 Budgetproces 2022-25 - BUU (D)

510.

 Godkendelse af tids- og procesplan for Ungeenheden (B)

511.

 Igangsætning af analyse af den kommunale tandpleje (B)

512.

 Mere bevægelse i folkeskolen (D)

513.

 Fritagelse for nationale test i folkeskolen (D)

514.

 Ungemiljøet for aldersgruppen 18+ i Skælskør-området (D)

515.

 Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

516.

 Opfølgning på KL's Børn & Unge Topmøde 2020 (D)

517.

 Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)

518.

 headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

519.

 Den Kriminalpræventive Enhed (O)

520.

 Gensidig orientering (O)

521.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

522.

 Pressemeddelelser (B)

523.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

492.

 Godkendelse af dagsorden (B)

493.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

494.

 Fokusmål på Børne- og Ungeudvalgets område 2021 (B)

495.

 Budgetopfølgning 1 2021 - Børne og Ungeudvalget (B)

496.

 Udmøntning af pulje til et generelt løft af folkeskolen (B)

497.

 Forslag om ændring af målgruppe ved Familieinstitutionen Havrebjerg og samtidig inddragelse af lejlighederne (B)

498.

 Initiativsag - Slagelse Kommunes brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

499.

 Udviklingen på almenskoleområdet (O)

500.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)

501.

 Orientering om høring af skitseforslag til Fribus 2.0 - Slagelse Syd (O)

502.

 Gensidig orientering (O)

503.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

504.

 Pressemeddelelser (B)

505.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

475.

 Godkendelse af dagsorden (B)

476.

 Det videre arbejde på klubområdet i 2021 (O)

477.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

478.

 Børne- og Ungeudvalgets budget 2021 (D)

479.

 Børne- og Ungeudvalgets budgetproces 2022-2025 (B)

480.

 Børne- og Ungeudvalgets mødeplan og årsplan (B)

481.

 Ungeenhed (B)

482.

 Initiativsag - Task Force-analyserapporten fra Ankestyrelsen og VISO (B)

483.

 Politisk retning for specialundervisningsområdet (B)

484.

 Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

485.

 Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

486.

 Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

487.

 Status på implementering af Aula på dagtilbudsområdet (O)

488.

 Gensidig orientering (O)

489.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

490.

 Pressemeddelelser (B)

491.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top