Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

7/6

  Maj

10/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

560.

 Godkendelse af dagsorden (B)

561.

 Evaluering af Projekt Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (O)

562.

 Baseline vedr. Bevægelsesindsats i Dagtilbud og Skoler (O)

563.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

564.

 Budget 2022 - 2025 - Opsamling på budgetprocessen BUU (B)

565.

 Politiske pejlemærker på skoleområdet (B)

566.

 Status på ungetilbud i Skælskør (D)

567.

 Godkendelse af handleplan for Afdeling for Børn og Familie (B)

568.

 Status på Task Force-projektet i Afdeling for Børn og Familie (O)

569.

 Gensidig orientering (O)

570.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

571.

 Pressemeddelelser (B)

572.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

542.

 Godkendelse af dagsorden (B)

543.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

544.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

545.

 Dialog med interessenter ifm. budgetprocessen (B)

546.

 Godkendelse af projektforslag Skovsøbakken - Ny daginstitution i Slagelse - anlæg 158 (B)

547.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

548.

 Placering af budget til støttetimer på dagtilbudsområdet (B)

549.

 Udvidelse af specialpædagogiske pladser på dagtilbudsområdet (§32) (O)

550.

 Ungetilbud i Skælskør (B)

551.

 Opfølgning på temamøde (D)

552.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

553.

 Opfølgning på møde vedrørende Boligsocial Helhedsplan (O)

554.

 Årsrapportering Magtanvendelser 2020 (O)

555.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

556.

 Gensidig orientering (O)

557.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

558.

 Pressemeddelelser (B)

559.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

524.

 Godkendelse af dagsorden (B)

525.

 Genoptaget - Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

526.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

527.

 Mulige omprioriteringer inden for Børne- og Ungeudvalgets egen ramme (B)

528.

 Beslutning om dato for Byrådets orienteringsmøde vedr. Holmegaardshuset (B)

529.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

530.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

531.

 Status på Familieinstitutionen Havrebjerg efter målgruppeændring (O)

532.

 Anvendelse af opholdssteder, døgntilbud (D)

533.

 Finansiering af hjemmebesøg til småbørnsfamilier i Ringparken og Motalavej (B)

534.

 Bevægelsesindsats i dagtilbud og skoler (B), (E)

535.

 Status på klubområdet (O)

536.

 Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)

537.

 Høring vedrørende fritagelse for nationale test 2021 (O)

538.

 Gensidig orientering (O)

539.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

540.

 Pressemeddelelser (B)

541.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top