Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børne- og Ungeudvalget)

Mødeoversigt: Børne- og Ungeudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

20/9

  August

9/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2017 2016 2015 2014
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

590.

 Godkendelse af dagsorden (B)

591.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

592.

 Henvendelse fra Slagelse Ungeråd (B)

593.

 Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår (B)

594.

 Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub (B)

595.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

596.

 Igangsættelse af bevægelsesindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet (B, E)

597.

 Serviceniveau og retningslinjer befordring folkeskoleelever (B)

598.

 Gensidig orientering (O)

599.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

600.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

601.

 Opfølgning på licitation på projektforslag Skovsøbakken - anlæg 158 (B)

602.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

573.

 Godkendelse af dagsorden (B)

574.

 Håndtering af COVID-19 på børne- og ungeområdet (O)

575.

 Budgetproces 2022-25 - Opsamling på BUU's budgetproces (B)

576.

 Budgetopfølgning 3 2021 - Børne- og Ungeudvalget (B)

577.

 Godkendelse af handleplan for Afdeling for Børn og Familie (B)

578.

 Anlægsbevilling Daginstitution Firkløveren etape 2 (B)

579.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

580.

 Strukturanalyse Slagelse Kommunale Tandpleje (B)

581.

 Ny bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer pga. COVID-19 (B)

582.

 Strateginotat på børne- og ungeområdet (D)

583.

 Bekendtgørelse om undervisning i skoleåret 2020/21 (O)

584.

 Status på implementering af anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

585.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

586.

 Gensidig orientering (O)

587.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

588.

 Pressemeddelelser (B)

589.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top