Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

7/3

  Februar

6/2

  Januar

9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forretningsorden for Seniorudvalget (B)

3.

 Budget 2018-2021 Seniorudvalget (B)

4.

 CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)

5.

 Videre drøftelse af analysen i hjemme- og sygeplejen (D)

6.

 Nye interne takster for afregning af hjemmepleje (B)

7.

 Inspirationstur til andre kommuner (B)

8.

 Værdighedspolitik for Ældreplejen i Slagelse kommune (B)

9.

 Midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger (B)

10.

 Røgpartikelfjerner på plejecentre (B)

11.

 Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) 2018 (B)

12.

 Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)

13.

 Kompetenceplan 2018 (D)

14.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

15.

 Omsorgssystem Center for Sundhed og Ældre (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forretningsorden for Seniorudvalget (B)

3.

 Budget 2018-2021 Seniorudvalget (O)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)

5.

 Servicepakker til plejecenterbeboere (B)

6.

 Inspirationstur til andre kommuner (B)

7.

 Brugerundersøgelse 2018 (D)

8.

 Status på analyse af hjemme- og sygepleje (D)

9.

 Værdisæt på plejecentre og aktivitetscentre (O)

10.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

11.

 Tilbageflytning til Skælskør Plejecenter (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Arbejdsform i Seniorudvalget (B)

3.

 Mødeplan (årshjul) 2018 for Seniorudvalget (B)

4.

 Overordnet introduktion til området (O)

5.

 Midler til værdig ældrepleje 2018 (O)

6.

 Status på analysen i hjemme- og sygeplejen (O)

7.

 Politisk deltagelse i styregruppen i forbindelse med ombygning af Skælskør Plejecenter (B)

    Til top