Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Mødeoversigt: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/03/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

6/3

  Februar

6/2

  Januar

9/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (O)

3.

 CSÆ - Regnskab 2017 og overførsel til 2018 (B)

4.

 Budget 2018-2021 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (B)

5.

 Studietur 2018 (B)

6.

 Strategi for Boliger til ældre (B)

7.

 Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje (B)

8.

 Kompetenceplan 2018 (D)

9.

 Vederlagsfri fysioterapi, orientering om ordningen (O)

10.

 Proces for indgåelse af ny Sundhedsaftale 2019-2023 (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orienteringspunkter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (O)

3.

 Forretningsorden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (B)

4.

 Budget 2018-2021 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (O)

5.

 Budgetopfølgning 1 for 2018 (B)

6.

 Oplæg til temadrøftelser i udvalget (B)

7.

 Studietur 2018 (B)

8.

 Aktivitetsbestemt medfinansiering (O)

9.

 Indlæggelsesprofil og tværsektorielt samarbejde (O)

10.

 Status sundhedspolitik oktober 2015 - januar 2017 (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Arbejdsform i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (B)

3.

 Mødeplan (årshjul) 2018 for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (B)

4.

 Overordnet introduktion til området (O)

5.

 Status Sundhedspolitik 2017 (O)

    Til top