Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

1/11 1/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

4.

 Temadrøftelse vedr. udfordringer med mangel på arbejdskraft, herunder hvordan vi sikrer opkvalificering for ledige (D)

5.

 Orientering om Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (O)

6.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

7.

 Headspace Slagelse - Halvårsrapport 1. januar 2021 - 30. juni 2021 (O)

8.

 Status vedr. voksenlærlingeindsatsen (O)

9.

 Integrationsområdet - 3. kvartal 2021 (O)

10.

 Resultatmåling: Antal borgere på offentlig forsørgelse (O)

11.

 Opsamling på valgperiode og overdragelse til nyt udvalg (D)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Dialog mellem ny leder af ungeenheden og Social- og Beskæftigelsesudvalget (D)

4.

 Orientering vedr. Småjob (O)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

7.

 Temadrøftelse vedr. udfordringer med mangel på arbejdskraft, herunder hvordan vi sikrer opkvalificering for ledige (D)

8.

 Orientering om Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (O)

9.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

10.

 Headspace Slagelse - Halvårsrapport 1. januar 2021 - 30. juni 2021 (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

13.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Initiativsag: Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

3.

 Gensidig orientering (O)

4.

 Dialog mellem Borgerrådgiveren og Social- og Beskæftigelsesudvalget (D)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Serviceniveau i forbindelse med ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere (B)

7.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

8.

 Integrationsområdet - 2. kvartal 2021 (O)

9.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

10.

 Ankestatistik for første halvår af 2021 (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top