Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5

  April

9/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig økonomiopfølgning ultimo marts 2018 - SBU (O)

4.

 Orientering om forslag til Råderumskataloget (O)

5.

 Orientering om Flere Skal Med (O)

6.

 Orientering om brugen af lægeerklæringer (O)

7.

 Orientering om udvikling i tilgang til førtidspensioner (O)

8.

 Godkendelse af medlemmer til - og kommissorium for Lokalt Arbejdsmarkedsråd - LAR - § 17, stk. 4 udvalg (B)

9.

 Beslutning af målgruppe, målsætning og baseline for den kommunale ungeindsats (B)

10.

 Punkter til kommende møder (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Handicaprådet (O)

3.

 Gensidig orientering (O)

4.

 Orientering om Projekt Backstage (O)

5.

 Afsluttede STU-forløb i 2016 og 2017 (O)

6.

 Orientering om Flere Skal Med (O)

7.

 Status budgetproces 2019-2022 - SBU (O)

8.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - SBU (B)

9.

 Niveaumål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer (B)

10.

 Orientering om udvikling i tilgang til førtidspensioner (O)

11.

 Orientering om arbejdet med den kommunale ungeindsats (O)

12.

 Børneattester (O)

13.

 Puljeansøgning: Integrations- og beskæftigelsesambassadør (B)

14.

 Kompetenceplan 2018 (B)

15.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

16.

 Punkter til kommende møder (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Vedtagelse af forretningsorden - Beskæftigelsesudvalget (B)

4.

 Mødeplan 2018 for Beskæftigelsesudvalget (O)

5.

 Orientering om brug af lægeerklæringer (O)

6.

 Månedsopfølgning ultimo januar 2018 - BEU

7.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018 (B)

8.

 Punkter til kommende møder (O)

    Til top