Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Økonomiopfølgning ultimo maj 2018 - SBU (B)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Status på flygtningeområdet (B)

6.

 Orientering om Flere Skal Med (O)

7.

 Revisionens bemærkninger (O)

8.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

9.

 Seminar for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

10.

 Proces for Beskæftigelsesplan 2019 (B)

11.

 Forebyggelse af bandekriminalitet (O)

12.

 Status på den sammenhængende ungeindsats og FGU (O)

13.

 Danskernes sundhed, Den nationale Sundhedsprofil 2017 (O)

14.

 Anvendelse af sanktioner på klyngeniveau (O)

15.

 Initiativsag: Udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019

16.

 Punkter til kommende møder (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - SBU

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Orientering om Flere Skal Med (O)

6.

 Førtidspension (D)

7.

 Investeringsmodel - Efterværn (B)

8.

 Orientering om arbejdet med den sammenhængende ungeindsats (E)

9.

 Godkendelse af revideret kommissorium for Lokalt Arbejdsmarkedsråd - LAR - § 17, stk. 4 udvalg (B)

10.

 Anvendelse af sanktioner (O)

11.

 Handicaprådet (B)

12.

 Afsluttede STU-forløb i 2016 og 2017 (O)

13.

 Børneattester (B)

14.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

15.

 Initivativsag: Evaluering af boligsocial helhedsplan (B)

16.

 Regeringsaftale om at modvirke parallelsamfund (B)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

    Til top