Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12

  November

5/11

  Oktober

1/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Din vej frem (O)

3.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)

4.

 Orientering om Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen (O)

5.

 2-årigt tilbud om gældsrådgivning i frivillig regi (O)

6.

 Gensidig orientering (O)

7.

 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (B)

8.

 Igangsætning af udviklingsplaner for Motalavej og Ringparken (O)

9.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

10.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

11.

 Integrationsområdet (O)

12.

 Investeringsmodeller (D)

13.

 Procedure i CAI for behandling af klager modtaget fra Borgmesterkontoret (O)

14.

 Orientering om ny model for benchmarking af resultater (O)

15.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

16.

 Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)

Lukket punkt

17.

 Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)

Lukket punkt

18.

 Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Mødeplan 2019 for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - SBU

6.

 Udviklingen i ansættelser siden nedlæggelsen af 40 stillinger i maj 2017 (O)

7.

 Revisionsbemærkninger - status (O)

8.

 Fleksjob, mini-fleksjob og førtidspensioner (O)

9.

 1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 (D)

10.

 Din vej frem (O)

11.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen og FGU (O)

12.

 Orientering om Aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen (O)

13.

 2-årigt tilbud om gældsrådgivning i frivillig regi (O)

14.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

15.

 Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)

Lukket punkt

16.

 Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)

Lukket punkt

17.

 Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Ressourceforbrug i sager, hvor borger bevilges førtidspension (O)

5.

 Status på arbejdet med ungeindsatsen (O)

6.

 Pulje til forebyggelse af Bandekriminalitet (B)

7.

 Orientering om registrering af borgeres politiske aktivitet (O)

8.

 Initiativsag vedr. fleksjob (0)

9.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

10.

 Lukket dagsordenspunkt - Anonymiseret sag - konkret (O)

Lukket punkt

11.

 Lukket dagsordenspunkt - Generel beskrivelse af sagsforløb gældende for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (O)

    Til top