Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3

  Februar

4/2

  Januar

7/1 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

4.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

5.

 Ankestatistik (O)

6.

 Orientering om Socialt Frikort (O)

7.

 Veteran Jumpstart (O)

8.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

9.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (O)

10.

 Prøvehandling - Afdækning af sager og klargøring af den forberedende del til Rehabiliteringsteamet (O)

11.

 Integrationsområdet (O)

12.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

13.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - SBU (B)

14.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)

15.

 Udmøntning af 0,7 % effektiviseringen p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen - SBU (B)

16.

 Budgetaftalen 2019-2022: Temaanalyser - Kommissorier (D)

17.

 Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)

18.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

19.

 Punkter til kommende møder (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 SBU (B)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

7.

 Frikommuneforsøg 2019-2023 - beskæftigelsesområdet (D)

8.

 Veteranindsatsen - udkast til indhold i Årsrapport 2019 (D)

9.

 Genoptagelse: Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

10.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

11.

 Ankestatistik (O)

12.

 Orientering om Socialt Frikort (O)

13.

 Veteran Jumpstart (O)

14.

 Status på ungeindsatsen og den forberedende grunduddannelse FGU (O)

15.

 Punkter til kommende møder (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Årsrapport for Veteranindsatsen 2018 (O)

5.

 Frikommuneforsøg 2019-2023 (O)

6.

 Status på etablering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og ungeindsatsen (O)

7.

 Orientering til borgerne om, hvorvidt de er omfattet af 225-timers reglen eller ej

8.

 Punkter til kommende møder (O)

9.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

9.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - SBU (D)

    Til top