Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  Maj

6/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)

5.

 Førtidspensionsområdet - udvikling i antal og økonomiske konsekvenser (D)

6.

 Drøftelse på baggrund af dialogmøder afholdt mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget, borgere og interessenter (D)

7.

 Næstehjælperne (D)

8.

 Et godt Sted At være (O)

9.

 Integrationsområdet (O)

10.

 Satspuljemidler (O)

11.

 Orientering om udviklingen i brug af aktive indsatser på beskæftigelsesområdet (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

13.

 LUKKET PUNKT - Orientering vedr. sygedagpengesag (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Årligt møde med Handicaprådet (D)

3.

 Gensidig orientering (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - SBU (B)

6.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

7.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

8.

 Retskrav på permanent bolig til flygtninge bortfalder (B)

9.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

10.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

11.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Mål for beskæftigelsesindsatsens effektindikatorer 2019 (B)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (O)

5.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. budget 2020 - 2023 (D)

6.

 Mødeform ved samarbejde med Handicaprådet (B)

7.

 Unges Trivsel (B)

8.

 Retskrav på permanent bolig til flygtninge bortfalder (B)

9.

 Status på ungeindsats og forberedende grunduddannelse (FGU) (O)

10.

 Orientering om ekstern konsulentbistand til indhentelse af regreskrav på sygedagpenge i 2018 (O)

11.

 Bevilling af kørekort 2018 (O)

12.

 Status for udbudsproces på beskæftigelsesområdet (O)

13.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

14.

 Veteran Jumpstart (O)

    Til top