Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2019 - 30/09/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

2/9

  August

12/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Udkast til procesplan for Slagelse Kommunes Integrationspolitik (D)

5.

 Beslutning af effektmål for ungeindsatsen (B)

6.

 Integrationsområdet (O)

7.

 Evaluering af prøvehandling vedr. klargøring af sager til rehabiliteringsteamet (O)

8.

 Prøvehandlinger - status (O)

9.

 Orientering om 225-timersreglen (O)

10.

 Udlevering af referater til borgere (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 Social- og beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Førtidspensionsområdet - udvikling i antal og økonomiske konsekvenser (D)

6.

 Ny integrationspolitik (D)

7.

 Revisionsbemærkninger for regnskabsåret 2018 (O)

8.

 Status på udbudsproces på beskæftigelsesområdet (O)

9.

 Orientering om 225-timersreglen (O)

10.

 Opfølgning på dialogmøder (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

    Til top