Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

4/11

  Oktober

7/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Social- og beskæftigelsesudvalget (B)

6.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

7.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

8.

 Oplæg til plan for evaluering af borgernes oplevelse og hvordan medarbejdernes resultater måles (D)

9.

 Kulturprocessen i Center for Arbejdsmarked og Integration - set i et borgerperspektiv (O)

10.

 Den virksomhedsrettede indsats (O)

11.

 Integrationsområdet (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Status vedr. Budget 2020 (D)

5.

 Forlængelse af Beskæftigelsesplan til 2020 (B)

6.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

7.

 Opnormering af Kontrolgruppen (O)

8.

 Svar på spørgsmål fra Næstehjælperne (O)

9.

 Punkter til kommende møder (O)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Mødeplan 2020 for Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Godkendelse af effektmål for ungeindsatsen (B)

6.

 Forlængelse af Beskæftigelsesplan til 2020 (B)

7.

 Revideret proces- og indholdsplan - Integrationspolitik 2020 (B)

8.

 Manglende tider i rehabiliteringsteamet (B)

9.

 Orientering vedr. det videre arbejde med input fra dialogmøderne (O)

10.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

11.

 Afgørelse i sygedagpengesag (O)

    Til top