Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 2/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 4/5

  Mar - Feb - Jan

30/3 2/3 3/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning budget 2020-2023 (D)

5.

 Afrapportering vedr. budget 2021-2024 (B)

6.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (D)

7.

 Evaluering af JobCAMP 2020 (D)

8.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 2. behandling (B)

9.

 Anbefalinger fra opgaveudvalg - Unge og misbrug (B)

10.

 Procesplan for Integrationspolitik (B)

11.

 Mødeplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget - 1. halvår 2021 (B)

12.

 Integrationsområdet (O)

13.

 Orientering om svar på supplerende spørgsmål til sagsbehandling (O)

14.

 Status vedrørende småjob (O)

15.

 Orientering vedrørende status på omlægning af STU-indsatsen (O)

16.

 Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)

17.

 Status vedrørende virksomhedsindsatsen (O)

18.

 Punkter til kommende møder (O)

19.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 til 1. behandling (D)

5.

 Opfølgning budget 2020-2023 (D)

6.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

7.

 Tids- og procesplan for kommende Integrationspolitik (B)

8.

 Status på ungeindsatsen (E)

9.

 Statusorientering vedr. økonomi fra Sprogcentret (O)

10.

 Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning budget 2020-2023 (D)

5.

 Drøftelse af principielle spørgsmål til sagsbehandling (D)

6.

 Kompetenceplan 2020 (B)

7.

 Proces for Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

8.

 Beslutning vedr. sagsbehandlingsfrister i Center for Arbejds-marked og Integration (B)

9.

 Uddybende information vedr. dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (O)

10.

 Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)

11.

 Orientering vedr. Boligsocial Helhedsplan (O)

12.

 Analyse af arbejdsmarkedsområdet (O)

13.

 Orientering om status vedr. hjælpepakkens punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)

14.

 Orientering vedr. brugen af psykologhjælp til unge under 30 år (O)

15.

 Punkter til kommende møder (O)

16.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning Budget 2020-2023 (D)

5.

 Kompetenceplan 2020 (B)

6.

 Orientering vedr. Boligsocial Helhedsplan (O)

7.

 Orientering vedr. Arbejdsmiljø i Nytteindsatsen (O)

8.

 Punkter til kommende møder (O)

9.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

7.

 Dispensation i forbindelse med frikommuneforsøg (B)

8.

 Kompetenceplan 2020 (B)

9.

 Integrationsområdet (O)

10.

 Budgetdialogproces (D)

11.

 Status vedr. besparelser i forhold til Særligt Tilrettelagt Uddannelse - STU (O)

12.

 Orientering om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 (O)

13.

 Evaluering af borgernes oplevelse og hvordan medarbejdernes resultater måles (O)

14.

 Punkter til kommende møder (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

16.

 Borgersag vedr. hjælp til tandbehandling (O)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Budget 2021-2024 - Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen (D)

6.

 Drøftelse af idèer til corona-relaterede løsninger (D)

7.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

8.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

9.

 Status på etablering af 100 småjobs (O)

10.

 Hjælpepakke punkt 19 vedr. etablering af jobs (O)

11.

 Hjælpepakke punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)

12.

 Svar på ansøgning vedr. frikommuneforsøg (O)

13.

 Orientering om Førtidspension (O)

14.

 Integrationsområdet (O)

15.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

16.

 Punkter til kommende møder (O)

17.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

18.

 Orientering om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 (O)

Lukket punkt

19.

 Borgersag vedr. hjælp til tandbehandling (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Jobcentrets indsats i forbindelse med suspendering af beskæftigelsesindsatsen og foreløbige konsekvenser af COVID-19 (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budgetproces for 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

7.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

8.

 Mikrolån (B)

9.

 Integrationsstrategi (B)

10.

 Opfølgning på den kommunale ungeindsats (E)

11.

 Orientering om Førtidspension (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Budgetbesparelse på integrationsområdet (O)

6.

 Integrationsområdet (O)

7.

 Punkter til kommende møder (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 - SBU (B)

6.

 Integrationsområdet (O)

7.

 225-timersreglen (O)

8.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

9.

 Konkret ankesag vedr. 225-timersreglen (O)

Lukket punkt

10.

 Social investering i indsats til nydanske kvinder (B)

Lukket punkt

11.

 Boligudfordringer for socialt udsatte (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Beskæftigelsesplan 2020 (B)

6.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

7.

 Etablering af 100 småjobs til unge under 30 år (B)

8.

 Status på arbejdet med ny integrationspolitik (O)

9.

 Status på opgaveudvalget - Forebyggelse af misbrug blandt unge (O)

10.

 Punkter til kommende møder (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Integrationsområdet (O)

3.

 Den virksomhedsrettede indsats (O)

4.

 Gensidig orientering (O)

5.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

6.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

7.

 Tværgående indsats for 50-100 udsatte familier (B)

8.

 Artikel i Hus Forbi vedr. hjemløse (O)

9.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

10.

 Arbejdsmarkedsområdet - opfølgning på budgetaftalen (B)

    Til top