Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6

  Maj

4/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

5.

 Budget 2021-2024 - Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen (D)

6.

 Drøftelse af idèer til corona-relaterede løsninger (D)

7.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

8.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

9.

 Status på etablering af 100 småjobs (O)

10.

 Hjælpepakke punkt 19 vedr. etablering af jobs (O)

11.

 Hjælpepakke punkt 20 vedr. flere elevpladser (O)

12.

 Svar på ansøgning vedr. frikommuneforsøg (O)

13.

 Orientering om Førtidspension (O)

14.

 Integrationsområdet (O)

15.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

16.

 Punkter til kommende møder (O)

17.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

18.

 Orientering om status på Den Boligsociale Helhedsplan 2019 (O)

Lukket punkt

19.

 Borgersag vedr. hjælp til tandbehandling (O)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Jobcentrets indsats i forbindelse med suspendering af beskæftigelsesindsatsen og foreløbige konsekvenser af COVID-19 (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budgetproces for 2021-2024 Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2020 - 2023 (D)

7.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

8.

 Mikrolån (B)

9.

 Integrationsstrategi (B)

10.

 Opfølgning på den kommunale ungeindsats (E)

11.

 Orientering om Førtidspension (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

13.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top