Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 1/11 1/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

30/8 9/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 3/5 3/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

4.

 Temadrøftelse vedr. udfordringer med mangel på arbejdskraft, herunder hvordan vi sikrer opkvalificering for ledige (D)

5.

 Orientering om Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (O)

6.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

7.

 Headspace Slagelse - Halvårsrapport 1. januar 2021 - 30. juni 2021 (O)

8.

 Status vedr. voksenlærlingeindsatsen (O)

9.

 Integrationsområdet - 3. kvartal 2021 (O)

10.

 Resultatmåling: Antal borgere på offentlig forsørgelse (O)

11.

 Opsamling på valgperiode og overdragelse til nyt udvalg (D)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Dialog mellem ny leder af ungeenheden og Social- og Beskæftigelsesudvalget (D)

4.

 Orientering vedr. Småjob (O)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

7.

 Temadrøftelse vedr. udfordringer med mangel på arbejdskraft, herunder hvordan vi sikrer opkvalificering for ledige (D)

8.

 Orientering om Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (O)

9.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

10.

 Headspace Slagelse - Halvårsrapport 1. januar 2021 - 30. juni 2021 (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

13.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Initiativsag: Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

3.

 Gensidig orientering (O)

4.

 Dialog mellem Borgerrådgiveren og Social- og Beskæftigelsesudvalget (D)

5.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

6.

 Serviceniveau i forbindelse med ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere (B)

7.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

8.

 Integrationsområdet - 2. kvartal 2021 (O)

9.

 Mulig indgåelse af samarbejde med KLAPjob (O)

10.

 Ankestatistik for første halvår af 2021 (O)

11.

 Punkter til kommende møder (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B)

5.

 Offentliggørelse af beslutningsreferat fra lukkede punkter (B)

6.

 Rammeaftale om Danskuddannelse til voksne udlændinge (B)

7.

 Enhedspris pr. ansat ved videreførsel af Projekt Forebyggelse i Familien (O)

8.

 Status på prøvehandlinger, der har modtaget midler fra central pulje (O)

9.

 Småjob (O)

10.

 STAR's opfølgning på den lovpligtige beskæftigelsesindsats og skærpet tilsyn (O)

11.

 Ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere (O)

12.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

13.

 Konkret sag 2, anonymiseret (O)

14.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Budgetopfølgning 3 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

4.

 Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2021 - 2025 (B)

5.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

6.

 Retssag (O)

7.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budget 2022-2025 - Opsamling og status på økonomi (D)

6.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

7.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

8.

 Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan (B)

9.

 Handleplan for Slagelse Sprogcenter (B)

10.

 Afholdelse af ekstraordinært møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 9. august 2021 (B)

11.

 Oplæg til revideret tidsplan vedr. arbejdet med en ny integrationspolitik i Slagelse Kommune (B)

12.

 Evaluering af Projekt Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (O)

13.

 Ministermål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 (O)

14.

 Integrationsområdet (O)

15.

 Småjob (O)

16.

 Roller og opgaver for partsrepræsentanter og bisiddere (O)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

18.

 Konkret sag 1, anonymiseret (O)

Lukket punkt

19.

 Konkret sag 2, anonymiseret (O)

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Småjob (B)

6.

 Budgetdialogproces: Input fra borgere og interessenter (D)

7.

 Status vedr. Afdeling Opkvalificering (O)

8.

 Status vedr. Helhedsplanen (O)

9.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

10.

 Konkret sag 1, anonymiseret (O)

Lukket punkt

11.

 Konkret sag 2, anonymiseret (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

13.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

3.

 Integrationsområdet (O)

4.

 Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

5.

 Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

6.

 Gensidig orientering (O)

7.

 Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)

8.

 Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)

9.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

10.

 Punkter til kommende møder (O)

11.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)

5.

 Budget 2022-2025 (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

7.

 Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)

8.

 Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

9.

 Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

10.

 Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)

11.

 Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

12.

 Integrationsområdet (O)

13.

 Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

14.

 Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)

15.

 headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

16.

 Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

18.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)

6.

 Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)

7.

 Punkter til kommende møder (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Orientering om svar på supplerende spørgsmål til sagsbehandling (O)

4.

 Status vedrørende småjob (O)

5.

 Orientering vedrørende status på omlægning af STU-indsatsen (O)

6.

 Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)

7.

 Status vedrørende virksomhedsindsatsen (O)

8.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

9.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

10.

 Budget 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget 2021 (B)

11.

 Budget 2022 - 2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

12.

 Mødeplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget - 2021 (B)

13.

 Ankestatistik 1. halvår 2020 (O)

14.

 Håndtering af Coronarestriktioner (O)

15.

 Status vedr. socialt frikort (O)

16.

 Punkter til kommende møder (O)

17.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top