Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Februar

1/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 - SBU (B)

5.

 Budget 2022-2025 (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

7.

 Program for budgetdialogmøde med borgere og interessenter (B)

8.

 Ændring af mødedato for Social- og Beskæftigelsesudvalget, april 2021 (B)

9.

 Boligsocial Helhedsplan 2021-2025 (D)

10.

 Status vedr. afdelingen for Job & Uddannelse (O)

11.

 Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

12.

 Integrationsområdet (O)

13.

 Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

14.

 Årsrapport 2019 og 2020 - Veteranstrategi - Slagelse Kommune (O)

15.

 headspace Slagelse 1. halvårsrapport 2021 (O)

16.

 Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

18.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)

6.

 Status vedr. sygedagpenge- og jobafklaringsindsatsen (O)

7.

 Punkter til kommende møder (O)

8.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Orientering om svar på supplerende spørgsmål til sagsbehandling (O)

4.

 Status vedrørende småjob (O)

5.

 Orientering vedrørende status på omlægning af STU-indsatsen (O)

6.

 Orientering om tids- og procesplanen for en ny helhedsplan (O)

7.

 Status vedrørende virksomhedsindsatsen (O)

8.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

9.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

10.

 Budget 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalgets budget 2021 (B)

11.

 Budget 2022 - 2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

12.

 Mødeplan for Social- og Beskæftigelsesudvalget - 2021 (B)

13.

 Ankestatistik 1. halvår 2020 (O)

14.

 Håndtering af Coronarestriktioner (O)

15.

 Status vedr. socialt frikort (O)

16.

 Punkter til kommende møder (O)

17.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top