Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Beskæftigelsesudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

7/6

  Maj

3/5 3/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

4.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

5.

 Budget 2022-2025 - Opsamling og status på økonomi (D)

6.

 Status på Social- og Beskæftigelsesudvalgets punkter i budgetaftale 2021-2024 (D)

7.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

8.

 Godkendelse af Boligsocial Helhedsplan (B)

9.

 Handleplan for Slagelse Sprogcenter (B)

10.

 Afholdelse af ekstraordinært møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 9. august 2021 (B)

11.

 Oplæg til revideret tidsplan vedr. arbejdet med en ny integrationspolitik i Slagelse Kommune (B)

12.

 Evaluering af Projekt Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet (O)

13.

 Ministermål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 (O)

14.

 Integrationsområdet (O)

15.

 Småjob (O)

16.

 Roller og opgaver for partsrepræsentanter og bisiddere (O)

17.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

18.

 Konkret sag 1, anonymiseret (O)

Lukket punkt

19.

 Konkret sag 2, anonymiseret (O)

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Gensidig orientering (O)

3.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Social- og Beskæftigelsesudvalget (B)

5.

 Småjob (B)

6.

 Budgetdialogproces: Input fra borgere og interessenter (D)

7.

 Status vedr. Afdeling Opkvalificering (O)

8.

 Status vedr. Helhedsplanen (O)

9.

 Punkter til kommende møder (O)

Lukket punkt

10.

 Konkret sag 1, anonymiseret (O)

Lukket punkt

11.

 Konkret sag 2, anonymiseret (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

13.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Status på den Kommunale Ungeindsats (O)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Status på implementering af Medborgerpolitikken i Center for Arbejdsmarked og Integration (O)

3.

 Integrationsområdet (O)

4.

 Status vedr. voksenlærlingeindsats (O)

5.

 Svar fra Beskæftigelsesministeriet vedr. kontanthjælpsmodtageres vej tilbage til arbejdsmarkedet (O)

6.

 Gensidig orientering (O)

7.

 Revideret budgetdialogproces med borgere og interessenter (B)

8.

 Initiativsag: At styrke forebyggelse af frafald af elever i Slagelse Kommune gennem udarbejdelse af elevpolitik (B)

9.

 Månedlig orientering om nøgletal på beskæftigelsesområdet (D)

10.

 Punkter til kommende møder (O)

11.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top