Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Februar

2/2

  Januar

12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 CSÆ - Budgetopfølgning 1 (B)

3.

 Budget 2021 - Aflastnings- og/eller restitutionspladser i Skælskør og Korsør (D)

4.

 Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

5.

 Status på Forebyggelses- og Seniorudvalgets del af budgetaftalen 2021 (O)

6.

 Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)

7.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Fastsættelse af sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om støtte til køb af bil - servicelovens § 114 (B)

9.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen 2020 (O)

10.

 Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene 2020 (O)

11.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge - Implementering af anbefalinger (O)

12.

 Status på Hjælpemiddelområdet (O)

13.

 Orienteringspunkter (O)

Lukket punkt

14.

 Nye effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

Lukket punkt

15.

 Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2021 - Forebyggelses- og Seniorudvalget (B)

3.

 Budget 2022-2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

4.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

5.

 Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi (B)

6.

 Analyse af potientialer ved eventuel sammenlægning af produktionskøkkener (B)

7.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

8.

 Udvalgets mødekalender - 2. halvår 2021 (B)

9.

 Orienteringspunkter (O)

10.

 Pressemeddelelser (B)

Lukket punkt

11.

 Beslutning om uddeling af midler i 2020 fra den lokale Forebyggelsespulje (B)

Lukket punkt

12.

 Beslutning om videreførsel af effektiviseringer fra 2020 (B)

Lukket punkt

13.

 Nye effektiviseringer 2021 - Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 (B)

Lukket punkt

14.

 Anvendelse af budgetmidler fra effektivisering (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top