Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Forebyggelses- og Seniorudvalget)

Mødeoversigt: Forebyggelses- og Seniorudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

7/12

  November

2/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Overdragelse af strategiske dokumenter på sundheds- og ældreområdet (B)

3.

 Genoptagelse - Effektiviseringer 2022, områder der er reduceret i budget i 2021 (B)

4.

 Genoptagelse - Anvendelse af frigjorte midler ved Effektiviseringer i 2022 - de områder der har fået tilført budget (B)

5.

 Genoptagelse - Nye effektivisering fra 2022 (B)

6.

 Priser 2022 på Servicepakker for beboere på plejecentre (B)

7.

 Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp samt madservice, rehabiliteringsforløb, aflastning og træning 2022 (B)

8.

 Genoptagelse - Model for ældres indkøbsvaner af dagligvarer i landdistrikterne (B)

9.

 Indgåelse af samarbejde med Boblberg (B)

10.

 Initiativsag - Konsekvenser af Budget 2022 (E)

11.

 Initiativsag - Status på Klyngeledelse på Plejecentrene og status på Hjemmeplejen (E)

12.

 Status og proces vedrørende de 42 klager (O)

13.

 Gensidig orientering (O)

14.

 Pressemeddelelser (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

16.

 Fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde, § 18-midler 2022 (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 2021 (B)

3.

 Fordeling af midler i 2022 fra Budgetaftalen 2019-2022 punkt 19: Generel Forebyggelsespulje (B)

4.

 Godkendelse af Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

5.

 Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

6.

 Status på Projekt "Et godt sted at være" i hjemmeplejen (O)

7.

 Husleje i kommunens egne almene plejecentre (O)

8.

 Status på Strategi for nedbringelse af sygefravær på plejecentrene (O)

9.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

10.

 Gensidig orientering (O)

11.

 Pressemeddelelser (B)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Initiativsag - Konsekvenser af Budget 2022 (B)

3.

 Initiativsag - Status på Klyngeledelse på Plejecentrene og status på Hjemmeplejen (B)

4.

 Nattakst for personlig pleje (B)

5.

 Evaluering af effektiviseringer 2021, områder der er reduceret i budget (B)

6.

 Evaluering af effektiviseringer 2021 - de områder der har fået tilført budget (B)

7.

 Fordeling af midler i 2022 fra Budgetaftalen 2019-2022 punkt 19: Generel Forebyggelsespulje (B)

8.

 Fordeling af midler fra den lokale forebyggelsespulje i 2021 (B)

9.

 Afprøvning af Buurtzorg-modellen i hjemme- og sygeplejen (B)

10.

 Genoptagelse - Anvendelse af midler til Bedre Bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem i 2022 og frem (B)

11.

 Genoptagelse - Model for ældres indkøbsvaner af dagligvarer i landdistrikterne (B)

12.

 Implementering af skærmbesøg i hjemmeplejen (B)

13.

 Igangsættelse af bevægelsesindsatser på dagtilbuds- og skoleområdet (B, E)

14.

 Udvalgets input til kommende møder og dagsordenpunkter (B)

15.

 Gensidig orientering (O)

16.

 Pressemeddelelser (B)

17.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top