Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

8/11

  Oktober

4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Beslutning om udbud af Fribusserne blå og rød rute (B)

3.

 Evaluering af Trafiksikkerhedsudvalget - ETU (B)

4.

 Disponering af afsat budget til dykkerfaciliteter og trafiksikkerhedsprojekter (B)

5.

 Forskønnelsesprojekt på Nytorv i Slagelse (O)

6.

 Godkendelse af digitaliseringsprojekt energiledelse (B)

7.

 Anlægsregnskab Køb og landsætning af M/F Broen (B)

8.

 Anlægsbevillinger Drift og Teknik ETU (B)

9.

 Anlægsbevillinger Kommunale Ejendomme ETU (B)

10.

 Socialøkonomisk strategi 2.0 for 2022-2025 (O)

11.

 Gensidig orientering (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Parkering i Slagelse Kommune (D)

3.

 Konstituering af næstformand (B)

4.

 Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)

5.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

6.

 Projekt M/F BROEN (D), (B)

7.

 Husbåde i Korsør og Skælskør havn (O)

8.

 Solens Plads 4220 - nedlæggelse af del af offentlig vej (B)

9.

 Slagelse Kommune - grønt regnskab 2019 (O)

10.

 Godkendelse af Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

11.

 Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

12.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

13.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om status for anlægssager i 2021 - Veje og Trafik (O)

3.

 Budget 2022 - kommunens almene boliger (O)

4.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger, vandsportscenter og færgen M/F Broen ved Halsskov Havn (B), (O)

5.

 Disponering af anlægsbevilling til M/F Broen (B)

6.

 Midlertidig arealanvendelse til dykkerformål i Halsskov Færgehavn (B) (O)

7.

 Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021 (B)

8.

 Kollektiv Trafik - Movia - økonomi 2022-2025 (O)

9.

 Beslutning om Trafikbestilling 2022 for lokale buslinjer (B)

10.

 Initiativsag - Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

12.

 Cykelstier, Bildsø mellem Kirke Stillinge og Bildsø - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top