Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

3/12 3/12 5/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

3/9 6/8 6/8

  Jun - Maj - Apr

4/6 7/5 6/4

  Mar - Feb - Jan

26/3

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Strande i Slagelse kommune - status på fjernelse af tang (O)

4.

 Åbningstid på offentlige toiletter 2019 (B)

5.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

6.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

8.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

9.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

10.

 Fordeling af budget for Ejendomsservice 2019 (B)

11.

 "Sommer på Korsør Fæstning", evaluering samt regnskab (B)

12.

 Genoptagelse - ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

13.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

14.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

15.

 Halsskov Færgehavn, nyt boligområde, visionsplan (B)

16.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

17.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

18.

 Anbefalinger fra Trafiksikkerhedsudvalget (D)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Posthuset - administration og udvikling (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Posthuset - administration og udvikling (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Politisk kalender 2019-2021 (O)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

5.

 DI Erhvervsklimaundersøgelse 2018 (D)

6.

 Behandling af ansøgning fra Korsør Bykontor (B)

7.

 Tilskud til turistforeninger i 2019 (B)

8.

 Samarbejdsudvalg for indkøb af bygge- og anlægsydelser (B)

9.

 Infrastrukturansøgning i forbindelse med byudvikling af Ringparken i Slagelse (O)

10.

 Salgsvogne - stadepladser (B)

11.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

12.

 Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse (D)

13.

 Eventuelt (D)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - orientering (O)

4.

 Agersø Havn og Omø Havn - generelt materiale vedrørende lejeaftaler med erhvervsfiskere (B)

5.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

6.

 Korsørvej 4200 - afledte driftsomkostninger og udgifter til renovering af bro over Vårby Å i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (O)

7.

 Busudbud (B)

8.

 Genoptaget - Lokalplan 1194 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje langs Elmesvinget (B)

9.

 Lokalplan 1199 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje i ny udstykning (B)

10.

 Genoptaget - Rugvænget 4200 - Nedlæggelse af offentligt vejareal ud for nr. 8 (B)

11.

 Eventuelt (D)

12.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

13.

 Forespørgsel vedr. leje af areal ved Stigsnæs (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Slagelse Kommune - Status på asfalt og funktionskontrakter 2018 (O)

4.

 Beslutning om omfordeling af midler samt nedlæggelse af turismepulje (B)

5.

 Genoptaget - Ny samhandelsaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Status for videreudvikling af Halsskov Færgehavn (B)

7.

 CKE 17.09 Brovej 1, Slots Bjergby, Hashøj NV Livs og Læringshus (O)

8.

 Etablering af støjvold på udlejet areal ved Stigsnæs (B)

9.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

10.

 Salgsvogne - Stadepladser (B)

11.

 Lokalplan 1194 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje langs Elmesvinget (B)

12.

 Lokalplan 1195 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

13.

 Lokalplan 1207 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

14.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

15.

 Forespørgsel vedr. areal ved Stigsnæs

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

4.

 Anlægsprojekt: Stillinge Strand (D)

5.

 Aftale med Slagelse Festuge om tilskud i 2019-2022 - genoptagelse (B)

6.

 Ansøgning fra Kunstnerlauget KIT (B)

7.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

8.

 Ny samhandelsaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (D)

9.

 Orientering om kommunale midler til kultur-, turisme og byudvikling i Korsør (O)

10.

 Orientering om kommunale midler til kultur-, turisme- og byudvikling i Slagelse (O)

11.

 Status for videreudviklingen af Halsskov Færgehavn (O)

12.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

13.

 Slagelse gl. Posthus - etape 2 (B)

14.

 Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet" (O)

15.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

16.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

17.

 Fåborgvej 4200 - nedlæggelse af del af offentlig vej (B)

18.

 Beslutning om igangsættelse af en brugerundersøgelse indenfor det kollektive trafiks område (B)

19.

 Rytterstaldstræde 4200 - nedlæggelse af del af offentlig vej (B)

20.

 Genoptaget - Rugvænget 4200 - Nedlæggelse af offentligt vejareal ud for nr. 8 (B)

21.

 Slots Bjergby 4200 - Lokalrådets synspunkter til den fremtidige infrastruktur i Slots Bjergby (B)

22.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - status juni 2018 (O)

23.

 Opsigelse af kontrakt - Kommunale Havne (B)

24.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

25.

 Oversigt over prioriterede indsatser i forhold til udvikling af kommunale boligarealer (B)

Lukket punkt

26.

 Spørgsmål om fremtidig drift (B)

27.

 Ansøgning om støtte til SMAG lokalt (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Ansøgning om støtte til SMAG lokalt (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorsden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Aftale med Slagelse Festuge om tilskud i 2019-2022 (B)

5.

 Korsør Messen 2018 - ansøgning om tilskud (B)

6.

 Videreudvikling af Halsskov Færgehavn (B)

7.

 Risikovurdering af Halsskov Færgehavn (B)

8.

 Udstillingscenter Storebælt (B)

9.

 Ny samhandelssaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (D)

10.

 Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

11.

 Afvikling af ejendom i Slagelse (B)

12.

 Afvikling af ejendommen Blomstervænget 3B, 4261 Dalmose (B)

13.

 Vejbelysning - Leveringsaftale med SK GADELYS A/S (B)

14.

 Lokalplan 1156 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

15.

 Lokalplan nr. 1008 - tildeling af vejnavn til ny vej (B)

16.

 Vejstatus for veje omfattet af lokalplan 1183 "Etageboliger ved Danasvej, Slagelse" (B)

17.

 Vejadgang for fremtidigt parkeringsareal på ejendommen Drøsselbjergvej 94, Slagelse (B)

18.

 Salgsvogne - Kaffeklubben (B)

19.

 Parkvænget 4200 - Parkeringsforhold (D)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Genoptagelse af sag: Spørgsmål om fremtidig forpagtning og drift (B)

Lukket punkt

22.

 Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)

Lukket punkt

23.

 Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

24.

 Solens Plads, tvist med rådgiver (B)

Lukket punkt

25.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Orientering om kommunale midler til kulturelle aktiviteter i Skælskør (O)

4.

 Anmodning om optagelse af sag - Historic Viking Rally (B)

5.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

6.

 Genoptaget - Initiativretssag - Støtte WIFI4EU (B)

7.

 Digitale skilte (pyloner) i Slagelse, Korsør og Skælskør (O)

8.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

9.

 Frivillige udvidede Samhandelsaftaler (B)

10.

 Fokusområder (D)

11.

 Kompetenceplan 2018 (B)

12.

 Status budgetproces 2019-2022 - Erhvervs- og Teknikudvalget (O)

13.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

15.

 Ombygning Skælskør Plejecenter (B)

16.

 Salg af del af Kalundborgvej 59A, Slagelse (B)

17.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

18.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Slagelse Bymidte (B)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Korsør 2019 (B)

Lukket punkt

21.

 Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B)

Lukket punkt

22.

 Yderhavnsvej 4220 - Eventuel overdragelse af parkeringsplads til Søfartsstyrelsen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Korsør Fæstning - pulje til aktiviteter (B)

4.

 Børneperron, tilbygning til Kobæk badebro - medfinanciering (B)

5.

 Etablering af solceller - status samt beslutning om videre forløb (B)

6.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

7.

 Orientering om frigjort ejendomsdriftsbudget såfremt varmtvandsbassin på Bragesvej 6 i Korsør flyttes til anden lokation (O)

8.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

9.

 Korsør Landevej 4200 - anlæg af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

10.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2019 (B)

11.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

12.

 Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

13.

 Initiativretssag - Støtte WIFI4EU (B)

14.

 Eventuelt (D)

15.

 Genoptaget - Opstilling af digitale skilte (pyloner) med op-startsfinansiering over 3 år i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand (B)

2.

 Valg af næstformand (B)

3.

 Tidspunkt for udvalgets første ordinære møde (B)

    Til top