Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2018 - 30/06/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

4/6

  Maj

7/5

  April

6/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorsden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Aftale med Slagelse Festuge om tilskud i 2019-2022 (B)

5.

 Korsør Messen 2018 - ansøgning om tilskud (B)

6.

 Videreudvikling af Halsskov Færgehavn (B)

7.

 Risikovurdering af Halsskov Færgehavn (B)

8.

 Udstillingscenter Storebælt (B)

9.

 Ny samhandelssaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (D)

10.

 Omdannelse af Skælskør Plejecenter til almene boliger (B)

11.

 Afvikling af ejendom i Slagelse (B)

12.

 Afvikling af ejendommen Blomstervænget 3B, 4261 Dalmose (B)

13.

 Vejbelysning - Leveringsaftale med SK GADELYS A/S (B)

14.

 Lokalplan 1156 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

15.

 Lokalplan nr. 1008 - tildeling af vejnavn til ny vej (B)

16.

 Vejstatus for veje omfattet af lokalplan 1183 "Etageboliger ved Danasvej, Slagelse" (B)

17.

 Vejadgang for fremtidigt parkeringsareal på ejendommen Drøsselbjergvej 94, Slagelse (B)

18.

 Salgsvogne - Kaffeklubben (B)

19.

 Parkvænget 4200 - Parkeringsforhold (D)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Genoptagelse af sag: Spørgsmål om fremtidig forpagtning og drift (B)

Lukket punkt

22.

 Lokalplan, Sverigesvej - afklaring om fremtidig anvendelse (B)

Lukket punkt

23.

 Vejbidrag - retssag SK-forsyning mod Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

24.

 Solens Plads, tvist med rådgiver (B)

Lukket punkt

25.

 Placering af kommunale arbejdspladser i Korsør (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Orientering om kommunale midler til kulturelle aktiviteter i Skælskør (O)

4.

 Anmodning om optagelse af sag - Historic Viking Rally (B)

5.

 Informationssikkerhedspolitik (I)

6.

 Genoptaget - Initiativretssag - Støtte WIFI4EU (B)

7.

 Digitale skilte (pyloner) i Slagelse, Korsør og Skælskør (O)

8.

 Udpegning til Slagelse Erhvervscenter (B)

9.

 Frivillige udvidede Samhandelsaftaler (B)

10.

 Fokusområder (D)

11.

 Kompetenceplan 2018 (B)

12.

 Status budgetproces 2019-2022 - Erhvervs- og Teknikudvalget (O)

13.

 Budgetopfølgning 2 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Investering i energiprojekter som alternativ til solcelleanlæg (B)

15.

 Ombygning Skælskør Plejecenter (B)

16.

 Salg af del af Kalundborgvej 59A, Slagelse (B)

17.

 Udpegning af medlemmer til Trafiksikkerhedsudvalg (B)

18.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Slagelse Bymidte (B)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Korsør 2019 (B)

Lukket punkt

21.

 Indgåelse af lejekontrakt - Korsør (B)

Lukket punkt

22.

 Yderhavnsvej 4220 - Eventuel overdragelse af parkeringsplads til Søfartsstyrelsen (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Korsør Fæstning - pulje til aktiviteter (B)

4.

 Børneperron, tilbygning til Kobæk badebro - medfinanciering (B)

5.

 Etablering af solceller - status samt beslutning om videre forløb (B)

6.

 Affaldssortering i kommunale bygninger (O)

7.

 Orientering om frigjort ejendomsdriftsbudget såfremt varmtvandsbassin på Bragesvej 6 i Korsør flyttes til anden lokation (O)

8.

 Genoptaget - oplæg til den fremtidige erhvervsfremmestruktur (B)

9.

 Korsør Landevej 4200 - anlæg af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

10.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2019 (B)

11.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

12.

 Anlægsregnskaber < 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

13.

 Initiativretssag - Støtte WIFI4EU (B)

14.

 Eventuelt (D)

15.

 Genoptaget - Opstilling af digitale skilte (pyloner) med op-startsfinansiering over 3 år i Slagelse, Korsør og Skælskør (B)

    Til top