Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2018 - 30/09/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  September

3/9

  August

6/8 6/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Slagelse Kommune - Status på asfalt og funktionskontrakter 2018 (O)

4.

 Beslutning om omfordeling af midler samt nedlæggelse af turismepulje (B)

5.

 Genoptaget - Ny samhandelsaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Status for videreudvikling af Halsskov Færgehavn (B)

7.

 CKE 17.09 Brovej 1, Slots Bjergby, Hashøj NV Livs og Læringshus (O)

8.

 Etablering af støjvold på udlejet areal ved Stigsnæs (B)

9.

 Volleyarena i Korsørhallen, Tovesvej 30, Korsør (B)

10.

 Salgsvogne - Stadepladser (B)

11.

 Lokalplan 1194 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje langs Elmesvinget (B)

12.

 Lokalplan 1195 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

13.

 Lokalplan 1207 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

14.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

15.

 Forespørgsel vedr. areal ved Stigsnæs

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Offentliggørelse af referater fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

4.

 Anlægsprojekt: Stillinge Strand (D)

5.

 Aftale med Slagelse Festuge om tilskud i 2019-2022 - genoptagelse (B)

6.

 Ansøgning fra Kunstnerlauget KIT (B)

7.

 Ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

8.

 Ny samhandelsaftale mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (D)

9.

 Orientering om kommunale midler til kultur-, turisme og byudvikling i Korsør (O)

10.

 Orientering om kommunale midler til kultur-, turisme- og byudvikling i Slagelse (O)

11.

 Status for videreudviklingen af Halsskov Færgehavn (O)

12.

 Grund til opførelse af ny daginstitution (B)

13.

 Slagelse gl. Posthus - etape 2 (B)

14.

 Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet" (O)

15.

 Budgetopfølgning 3 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

16.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2018 - Veje og Trafik (B)

17.

 Fåborgvej 4200 - nedlæggelse af del af offentlig vej (B)

18.

 Beslutning om igangsættelse af en brugerundersøgelse indenfor det kollektive trafiks område (B)

19.

 Rytterstaldstræde 4200 - nedlæggelse af del af offentlig vej (B)

20.

 Genoptaget - Rugvænget 4200 - Nedlæggelse af offentligt vejareal ud for nr. 8 (B)

21.

 Slots Bjergby 4200 - Lokalrådets synspunkter til den fremtidige infrastruktur i Slots Bjergby (B)

22.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - status juni 2018 (O)

23.

 Opsigelse af kontrakt - Kommunale Havne (B)

24.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

25.

 Oversigt over prioriterede indsatser i forhold til udvikling af kommunale boligarealer (B)

Lukket punkt

26.

 Spørgsmål om fremtidig drift (B)

27.

 Ansøgning om støtte til SMAG lokalt (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

27.

 Ansøgning om støtte til SMAG lokalt (B)

    Til top