Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

3/12 3/12

  November

5/11

  Oktober

8/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Strande i Slagelse kommune - status på fjernelse af tang (O)

4.

 Åbningstid på offentlige toiletter 2019 (B)

5.

 Bedre strande og toiletter 2019 (B)

6.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevillinger Entreprenørservice 2019 (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Naturrastepladsen (B)

8.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Broskolen - Ventilation (AT-påbud) (B)

9.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Marievangsskolen - AT-påbud og renovering af tag (B)

10.

 Fordeling af budget for Ejendomsservice 2019 (B)

11.

 "Sommer på Korsør Fæstning", evaluering samt regnskab (B)

12.

 Genoptagelse - ansøgning om støtte til Skælskør Bykontor (B)

13.

 Etablering og finansiering af tværkommunale erhvervshuse (B)

14.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

15.

 Halsskov Færgehavn, nyt boligområde, visionsplan (B)

16.

 Muligheder for Rytterstaldstræde 8, Slagelse (B)

17.

 Uheldsanalyse 2019, halvvejsevaluering af handleplanen i Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 (B)

18.

 Anbefalinger fra Trafiksikkerhedsudvalget (D)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Posthuset - administration og udvikling (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

20.

 Posthuset - administration og udvikling (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Politisk kalender 2019-2021 (O)

4.

 Budgetopfølgning 4 for 2018 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

5.

 DI Erhvervsklimaundersøgelse 2018 (D)

6.

 Behandling af ansøgning fra Korsør Bykontor (B)

7.

 Tilskud til turistforeninger i 2019 (B)

8.

 Samarbejdsudvalg for indkøb af bygge- og anlægsydelser (B)

9.

 Infrastrukturansøgning i forbindelse med byudvikling af Ringparken i Slagelse (O)

10.

 Salgsvogne - stadepladser (B)

11.

 Anlægsbevilling - Ormeslev Gadekær - renovering incl. støttemur (B)

12.

 Aftale om etablering af tværkommunale erhvervshuse (D)

13.

 Eventuelt (D)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - orientering (O)

4.

 Agersø Havn og Omø Havn - generelt materiale vedrørende lejeaftaler med erhvervsfiskere (B)

5.

 Korsørvej 4200 - ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (B)

6.

 Korsørvej 4200 - afledte driftsomkostninger og udgifter til renovering af bro over Vårby Å i forbindelse med etablering af cykelsti fra Slagelse til Vemmelev (O)

7.

 Busudbud (B)

8.

 Genoptaget - Lokalplan 1194 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje langs Elmesvinget (B)

9.

 Lokalplan 1199 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje i ny udstykning (B)

10.

 Genoptaget - Rugvænget 4200 - Nedlæggelse af offentligt vejareal ud for nr. 8 (B)

11.

 Eventuelt (D)

12.

 Status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

13.

 Forespørgsel vedr. leje af areal ved Stigsnæs (B)

    Til top