Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 14/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

30/9 9/9 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 1/4 1/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/3 4/2 7/1 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

3.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2020 - 2023 og budgetaftale 2019 - 2022

5.

 Opdatering af samhandelsaftalen mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Fordeling af budget for Ejendomsservice 2020 (B)

7.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

8.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

9.

 Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

10.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

11.

 Eventuelt (D)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

4.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

5.

 Oplæg til ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

6.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

7.

 Ansøgning om julebelysning på Schweizerpladsen (B)

8.

 Håndtering af asfaltarbejder (B)

9.

 Sorøvej 4230 - udmøntning af budget 2019-2022 - særlig fokus på indfaldsvejene til byerne (B)

10.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

11.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

12.

 Stillingtagen til udlejning eller salg af areal (B)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptaget - Temadrøftelse - Ny Servicemodel, Ejendomsservice (D)

3.

 Borgerbus - et initiativ, der styrker dig og dit nærområde (B)

4.

 Genoptaget - Trafikbestilling 2020 (B)

5.

 Principbeslutning vedrørende anvendelse af parkeringsfonden i Slagelse bymidte (B)

6.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Temadrøftelse - Ny Servicemodel, Ejendomsservice (D)

4.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(O)

5.

 Borgerbus - Beslutning om implementering (B)

6.

 Trafikbestilling 2020 (B)

7.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

8.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

Lukket punkt

9.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Orientering vedr. drift af offentlige toiletter (O)

4.

 Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)

5.

 Procesplan for Skælskør Rådhus (O)

6.

 Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

7.

 Slagelse Kommune - parkeringsbekendtgørelse (B)

8.

 Kollektiv trafik - Udgifter for Slagelse Kommune i 2020 (B)

9.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2020 (O)

10.

 Borgerbus - Høring (B)

11.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om udlicitering og dens konsekvenser på det grønne område (B)

12.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

13.

 Etablering af digitale pyloner (B)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Beslutning om proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør (B)

5.

 Samarbejdsaftale med Erhvervshus Sjælland (B)

6.

 Fremtidig drift af naturfitnesspladsen ved Bildsø Strand (B)

7.

 Anvendelse af turismemidler til busdrift til Vikingfestival på Trelleborg (B)

8.

 Beslutningssag: Borgerbus i Stillinge-området (B)

9.

 Kollektiv trafik - Movias beregning af Slagelse Kommunes tilskudsbehovet i 2020 (O)

10.

 Facilitetsplan for Slagelse Kommune (O)

11.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

12.

 Anlægsbevilling - Voldgiftssag på Vejsgård Allé i Vemmelev (B)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Borgerbus - orienteringssag - status for borgerbusprojekt i Stillinge (O)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Hunsballegrunden (D)

5.

 Videreudvikling af Posthusets stueetagen (B)

6.

 Posthuset Sdr. Stationsvej 26. Udlejning (B)

7.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

8.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Korsør Erhvervsforening i 2019 (B)

9.

 Kunst på Solens Plads, ansøgning fra Stig Hansens Fond (B)

10.

 Infrastrukturansøgning i forbindelse med byudvikling af Motalavej i Korsør (O)

11.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

12.

 Kollektiv trafik - økonomi i forbindelse med Trafikbestilling 2020 (O)

13.

 Orientering om nye tiltag i forbindelse med Kolletiv trafik (O)

14.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

15.

 Oplæg til 0,7% effektivisering - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

16.

 Algade 4220 - Algade lukkes for indkørende færdsel fra Nygade (B)

17.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

18.

 Budget/ regnskab på havneområdet (O)

19.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Orientering om asfaltering af veje og fortove (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

5.

 Ramme for udvikling i Slagelse by (Budgetaftalens pkt.38) (B)

6.

 Behandling af samarbejdsaftelser med Bykontorerne i Korsør og Skælskør (B)

7.

 Genoptaget - Skælskør Bådfart (B)

8.

 Udvikling af udstillingsfacilitter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

9.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

10.

 Placering af ny daginstitution i Slagelse (B)

11.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

12.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

13.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

14.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

15.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

16.

 Lokalplan 1204 - tildeling af vejnavn til ny vej i udstykning (B)

17.

 Lokalplan 1209 - tildeling af nyt vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

18.

 Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

19.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

20.

 Markedsførings- og turismefremmetiltag i forbindelse med Det Maritime Folkemøde 2019. (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Slagelse Bymidte 4200 - Hastighedszoner - 2019 (O)

4.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Skælskør Erhvervsforening i 2019 (B)

5.

 Orientering om udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (O)

6.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

7.

 Detailhandelsanalyse 2019 (D)

8.

 Genoptaget - Skælskør Bådfart (B)

9.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

10.

 Status på etablering af solceller (O)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Udmøntning af midler afsat til lystbådehavne (D)

13.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

14.

 Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

15.

 Cykelstier - stiplanlægning (D)

16.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

17.

 Vurdering i forbindelse med likvidation af Skælskør Bådfart S.m.b.A. - fortrolig (O)

Lukket punkt

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (O)

19.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Business Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Business Slagelse (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Slagelse Erhvervscenter - Strategi 2019-2020 (B)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Administration og videreudvikling - Stueetagen - Posthuset (B)

5.

 Leveranceaftale for Visit Vestsjælland i 2019 (B)

6.

 Skælskør Bådfart (B)

7.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

8.

 Udlån af 2 byggegrunde til Rude Beboerforening (B)

9.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

10.

 Caspar Brands Plads 8 4220 - kontrakt med Korsør Havn om leje af parkeringsareal mellem Havnearkaderne og Korsør gl. rådhus (B)

11.

 Trafiksikkerhedsplanens handleplanprojekter for 2019 (B)

12.

 Samarbejdsaftale med Handicaprådet og Slagelse Kommune (B)

13.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

15.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Budget 2020-2023 (D)

16.

 Genoptaget - Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

19.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

20.

 Forespørgsel vedr. leje af ejendom i Korsør (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

20.

 Forespørgsel vedr. leje af ejendom i Korsør (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Genoptaget - Åbningstid på offentlige toiletter 2019 (B)

4.

 Strande i Slagelse kommune - praksis for fjernelse af tang (O)

5.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

6.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

8.

 Genoptaget - Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

9.

 Strategisk anvendelse og prioritering af midler inden for turismeområdet (B)

10.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

11.

 Henvendelse vedr. udlejning af areal på Dahlsvej 3 (B)

12.

 Skælskør havn øst - ansøgning om fondsmidler til byforskønnelse (B)

13.

 Trafiksikkerhed - oprettelse af projektstilling (B)

14.

 Eventuelt (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samarbejde med Handicaprådet (D)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Opsætning af turist-oplysningstavler ved motorvejsafkørsler i Slagelse Kommune (O)

5.

 Bevilling af aktivitetsmidler til erhvervsforeningerne 2019-2022 (B)

6.

 Principbeslutning om ramme for udvikling af større events i købstæderne (B)

7.

 Kjærsvej 70 4220 - etablering af ny antenneposition til TDC (B)

8.

 Anlægsregnskab < 2 mio. kr. - Miljø, Plan og Teknik (B)

9.

 Genoptaget - Lokalplan 1199 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje i ny udstykning (B)

10.

 Genoptaget - Lokalplan 1207 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

11.

 Lokalplan 1202 - tildeling af nyt vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

12.

 Eventuelt (D)

13.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

    Til top