Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

4/3 4/3

  Februar

4/2

  Januar

7/1 7/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Slagelse Erhvervscenter - Strategi 2019-2020 (B)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Administration og videreudvikling - Stueetagen - Posthuset (B)

5.

 Leveranceaftale for Visit Vestsjælland i 2019 (B)

6.

 Skælskør Bådfart (B)

7.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

8.

 Udlån af 2 byggegrunde til Rude Beboerforening (B)

9.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

10.

 Caspar Brands Plads 8 4220 - kontrakt med Korsør Havn om leje af parkeringsareal mellem Havnearkaderne og Korsør gl. rådhus (B)

11.

 Trafiksikkerhedsplanens handleplanprojekter for 2019 (B)

12.

 Samarbejdsaftale med Handicaprådet og Slagelse Kommune (B)

13.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

15.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Budget 2020-2023 (D)

16.

 Genoptaget - Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

19.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

20.

 Forespørgsel vedr. leje af ejendom i Korsør (O)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

20.

 Forespørgsel vedr. leje af ejendom i Korsør (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Genoptaget - Åbningstid på offentlige toiletter 2019 (B)

4.

 Strande i Slagelse kommune - praksis for fjernelse af tang (O)

5.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2018 (O)

6.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

8.

 Genoptaget - Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

9.

 Strategisk anvendelse og prioritering af midler inden for turismeområdet (B)

10.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

11.

 Henvendelse vedr. udlejning af areal på Dahlsvej 3 (B)

12.

 Skælskør havn øst - ansøgning om fondsmidler til byforskønnelse (B)

13.

 Trafiksikkerhed - oprettelse af projektstilling (B)

14.

 Eventuelt (D)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Samarbejde med Handicaprådet (D)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Opsætning af turist-oplysningstavler ved motorvejsafkørsler i Slagelse Kommune (O)

5.

 Bevilling af aktivitetsmidler til erhvervsforeningerne 2019-2022 (B)

6.

 Principbeslutning om ramme for udvikling af større events i købstæderne (B)

7.

 Kjærsvej 70 4220 - etablering af ny antenneposition til TDC (B)

8.

 Anlægsregnskab < 2 mio. kr. - Miljø, Plan og Teknik (B)

9.

 Genoptaget - Lokalplan 1199 - tildeling af vejnavne til nye private fællesveje i ny udstykning (B)

10.

 Genoptaget - Lokalplan 1207 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

11.

 Lokalplan 1202 - tildeling af nyt vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

12.

 Eventuelt (D)

13.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

13.

 Budget 2019 | Orientering om budgetdokumentet - ETU (D)

    Til top