Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  Maj

6/5

  April

1/4 1/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Borgerbus - orienteringssag - status for borgerbusprojekt i Stillinge (O)

3.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

4.

 Hunsballegrunden (D)

5.

 Videreudvikling af Posthusets stueetagen (B)

6.

 Posthuset Sdr. Stationsvej 26. Udlejning (B)

7.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

8.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Korsør Erhvervsforening i 2019 (B)

9.

 Kunst på Solens Plads, ansøgning fra Stig Hansens Fond (B)

10.

 Infrastrukturansøgning i forbindelse med byudvikling af Motalavej i Korsør (O)

11.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

12.

 Kollektiv trafik - økonomi i forbindelse med Trafikbestilling 2020 (O)

13.

 Orientering om nye tiltag i forbindelse med Kolletiv trafik (O)

14.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

15.

 Oplæg til 0,7% effektivisering - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

16.

 Algade 4220 - Algade lukkes for indkørende færdsel fra Nygade (B)

17.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

18.

 Budget/ regnskab på havneområdet (O)

19.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

20.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

21.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Orientering om asfaltering af veje og fortove (O)

4.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

5.

 Ramme for udvikling i Slagelse by (Budgetaftalens pkt.38) (B)

6.

 Behandling af samarbejdsaftelser med Bykontorerne i Korsør og Skælskør (B)

7.

 Genoptaget - Skælskør Bådfart (B)

8.

 Udvikling af udstillingsfacilitter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (B)

9.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

10.

 Placering af ny daginstitution i Slagelse (B)

11.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

12.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

13.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

14.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

15.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

16.

 Lokalplan 1204 - tildeling af vejnavn til ny vej i udstykning (B)

17.

 Lokalplan 1209 - tildeling af nyt vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

18.

 Skovrejsning på kommunalt areal ved Skalsbjerg (B)

19.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

20.

 Markedsførings- og turismefremmetiltag i forbindelse med Det Maritime Folkemøde 2019. (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Slagelse Bymidte 4200 - Hastighedszoner - 2019 (O)

4.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Skælskør Erhvervsforening i 2019 (B)

5.

 Orientering om udvikling af udstillingsfaciliteter for Isbådhuset ved Halsskov Rev (O)

6.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

7.

 Detailhandelsanalyse 2019 (D)

8.

 Genoptaget - Skælskør Bådfart (B)

9.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

10.

 Status på etablering af solceller (O)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Udmøntning af midler afsat til lystbådehavne (D)

13.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

14.

 Principper for lån og leje af bygninger og arealer på havnene (B)

15.

 Cykelstier - stiplanlægning (D)

16.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

17.

 Vurdering i forbindelse med likvidation af Skælskør Bådfart S.m.b.A. - fortrolig (O)

Lukket punkt

18.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (O)

19.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Business Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Bevilling af aktivitetsmidler til Business Slagelse (B)

    Til top