Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

2/12

  November

14/11

  Oktober

10/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

3.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2020 - 2023 og budgetaftale 2019 - 2022

5.

 Opdatering af samhandelsaftalen mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Fordeling af budget for Ejendomsservice 2020 (B)

7.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

8.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

9.

 Brug af midler fra likvidationen af Fonden for Omø Lystbådehavn (B)

10.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

11.

 Eventuelt (D)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

3.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

4.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

5.

 Oplæg til ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

6.

 Udpegning af indsatsområder i udviklingsstrategien for Slagelse Kommune (B)

7.

 Ansøgning om julebelysning på Schweizerpladsen (B)

8.

 Håndtering af asfaltarbejder (B)

9.

 Sorøvej 4230 - udmøntning af budget 2019-2022 - særlig fokus på indfaldsvejene til byerne (B)

10.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

11.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

12.

 Stillingtagen til udlejning eller salg af areal (B)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptaget - Temadrøftelse - Ny Servicemodel, Ejendomsservice (D)

3.

 Borgerbus - et initiativ, der styrker dig og dit nærområde (B)

4.

 Genoptaget - Trafikbestilling 2020 (B)

5.

 Principbeslutning vedrørende anvendelse af parkeringsfonden i Slagelse bymidte (B)

6.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top