Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

30/11 2/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

31/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 4/5

  Mar - Feb - Jan

30/3 2/3 3/2 3/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om projekt Fribussen 2.0 (O)

3.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

4.

 Fremtidig anvendelse af Løvegade 7, Slagelse (B)

5.

 Fremtidig anvendelse af Brovej 7, Slots Bjergby (B)

6.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsportefølje 2021(-24) - Vej og Trafik (D)

7.

 Disponering af anlægsramme til nødvendig infrastruktur (B)

8.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - projekt (B)

9.

 Campusstrøget, Slagelse - skitseprojekt (B)

10.

 Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

11.

 Slagelse Kommune - Parkeringskontrol (D)

12.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

13.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

14.

 Politisk mødekalender 1. halvår 2021 (B)

15.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

16.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

17.

 Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B)

Lukket punkt

18.

 Ekspropriation til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

19.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om Erhverv- og Tekninkudvalgets budget til erhverv 2020-2022 (O)

3.

 Orientering om Erhvervs- og Teknikudvalgets budget til turisme 2020-2022 (O)

4.

 Omprioritering af driftsbudget 2020, som følge af coronarelaterede udgifter (B)

5.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

6.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

7.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

8.

 Genoptaget - Orientering om praksis for håndtering af op-, over- og indkørsler i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på offentlig vej (O)

9.

 Fisketorvet - resultat af høringsfasen (B)

10.

 Fodsporet 2.0 - Videreudvikling af stiprojekt - kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning mv. (B)

11.

 Genoptaget - Kollektiv trafik - trafikbestilling 2021 (B)

12.

 Bildsøvej - Cykelsti (B)

13.

 4200 Strandvejen - Eventuel omlægning af Strandvejen på grund af etablering af ny transformer ved Banedanmarks teknikhus matr. 9l Landsgrav Slagelse Jorder (B)

14.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

15.

 Eventuelt (D)

16.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2021 (B)

3.

 Orientering vedr. ny Servicemodel - Ejendomsservice (O)

4.

 Fremtidig anvendelse af Grønningen 3, Slagelse (B)

5.

 Fremtidig anvendelse af Skovvej 99 og Egernsundsvej 30, Korsør (B)

6.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

7.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

8.

 Spørgsmål om køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

9.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kompetenceplan 2020 (B)

3.

 Genoptaget - Sorøvej 4230 - Økonomiske forhold vedrørende realisering af trafiksikkerhedsprojekt (B)

4.

 Genoptaget - Initiativsag om parkering (B)

5.

 Jernbanegade 8 - 10, 4200 (ved Vestsjællandscentret) - Privat parkeringskontrol: Ønske fra grundejer om tilladelse til at benytte private parkeringsvagtselskaber til parkeringskontrol på privat fællesvej (B)

6.

 Tårnborgvej 4220 - ønske om trafiksanering (B)

7.

 Orientering fra udvlgsmedlemmer og administration (O)

8.

 Eventuelt (D)

9.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kompetenceplan 2020 (B)

3.

 Ny Indkøbspolitik 2020 (B)

4.

 Åbenhed om kommunens indkøb (B)

5.

 Renovering af Fisketorvet, Slagelse - idéskitse til godkendelse (B)

6.

 Renovering af Træskogården, Slagelse - idéskitse til godkendelse (B)

7.

 Parkeringsnormer, Slagelse Bymidte - forslag til ændring (B)

8.

 Genoptaget - Administration af almene boliger i Slagelse Kommune (B)

9.

 Slagelse bymidte 4200 - Høring vedrørende opsætning af pullerter - Ambassadepullerter (B)

10.

 Tildeling af nyt vejnavn til ny udstykning (B)

11.

 Sorøvej 4230 - Økonomiske forhold vedrørende realisering af trafiksikkerhedsprojekt (B)

12.

 Gate 21 mobilitetsprojekt (B)

13.

 Budgetopfølgning 3 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

14.

 Tidselbjerget, etape 2 - status på planlægningen (O)

15.

 Orientering om praksis for håndtering af op-, over- og indkørsler i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på offentlig vej (O)

16.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

19.

 Gørtlergården og Rådhuspladsen, mulighedsstudie til godkendelse (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

3.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

4.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

5.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

6.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

7.

 Budget 2021-2024 Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen - ETU (B)

8.

 Driftsbudget 2021 - Kommunale Ejendomme (B)

9.

 Anlægsregnskaber og delanlægsregnskab (B)

10.

 Administration af økonomi for almene boliger i Slagelse Kommune (B)

11.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

12.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

13.

 Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

14.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

15.

 Ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

16.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Dialogproces - Budget 2021- 2024 (B)

4.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

5.

 Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

6.

 Strategi for bekæmpelse af måger i byområder (D)

7.

 Kollektiv trafik - Movia - høring af ny trafikplan 2020 (D)

8.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

9.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

10.

 P-Pladser på Gasværksgrunden, Ndr. Ringgade 14 (B)

Lukket punkt

11.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

12.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (O)

3.

 Etablering af Solceller på Kommunale Ejendomme i 2020 (O)

4.

 Udkast til bæredygtighedsstrategi (B)

5.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

6.

 Pudebump som virkemiddel mod færdselsuheld (B)

7.

 Udbuds- og driftsform på asfaltområdet fra og med 2021 (B)

8.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

9.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

10.

 Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

11.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden - (B)

2.

 Vedtagelse af forretningsorden for Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

4.

 Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

5.

 Lokalplan 1120 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

6.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

7.

 Udviklingsmidler til Korsør Erhvervspark (B)

8.

 Permanent kameraovervågning i Slagelse Lystanlæg (B)

9.

 Åbningstid på offentlige toiletter 2020 (B)

10.

 Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

11.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

12.

 Eventuelt (D)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kollektiv Trafik og lukkede kørsler (O)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Erhvervsforeningernes årlige tilskud fra Slagelse Kommune. (B)

5.

 Genoptaget - Opdatering af samhandelsaftalen mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Initiativsag om Erhvervsrådets ønsker m.v. (B)

7.

 Disponering af anlægsmidler til bymidterne, 2020-21 (B)

8.

 Genoptaget - Prioritering af anlægsmidler vedrørende strande, broer og toiletter 2020 (B)

9.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

10.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

11.

 Lokalplan 1186 - tildeling af vejnavn til ny vej i udstykning (B)

12.

 Slagelse Kommune - Parkering - parkeringsnorm og parkeringsfond (B)

13.

 Evaluering og fremadrettet praksis for fjernelse af tang og affald ved kommunens største badestrande (B)

14.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

15.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

16.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

17.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

19.

 Initiativsag om parkering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Initiativsag om parkering (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

3.

 Ansøgning fra Kunstnerlauget KIT om tilskud til Keramikfestivallen i Skælskør (B)

4.

 DI Erhvervsklimaundersøgelse 2019 for Slagelse Kommune (D)

5.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

6.

 Ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

7.

 GENOPTAGET - Opfølgning på budgetaftale 2020 - 2023 og budgetaftale 2019 - 2022 (D)

8.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

9.

 Prioritering af pulje til større brorenoveringer (D)

10.

 Prioritering af anlægsmidler vedrørende strande, broer og toiletter 2020 (B)

11.

 Slagelse Kommune - Cykelstier ved skoleveje (B)

12.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

13.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

15.

 Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top