Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/03/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

30/3 2/3

  Februar

3/2 3/2

  Januar

13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering i forbindelse med coronavirus (O)

3.

 Etablering af Solceller på Kommunale Ejendomme i 2020 (O)

4.

 Udkast til bæredygtighedsstrategi (B)

5.

 Anlægsbevilling til større brorenoveringer (B)

6.

 Pudebump som virkemiddel mod færdselsuheld (B)

7.

 Udbuds- og driftsform på asfaltområdet fra og med 2021 (B)

8.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

9.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

10.

 Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

11.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden - (B)

2.

 Vedtagelse af forretningsorden for Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2019 og overførsel til 2020 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

4.

 Anlægsbevillinger Strande, broer og toiletter, Udvikling af bymidterne i de tre købstæder og Energibesparende foranstaltninger (B)

5.

 Lokalplan 1120 - tildeling af vejnavn til ny vej i ny udstykning (B)

6.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

7.

 Udviklingsmidler til Korsør Erhvervspark (B)

8.

 Permanent kameraovervågning i Slagelse Lystanlæg (B)

9.

 Åbningstid på offentlige toiletter 2020 (B)

10.

 Arealerhvervelse til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

11.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

12.

 Eventuelt (D)

13.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kollektiv Trafik og lukkede kørsler (O)

3.

 Budgetopfølgning 1 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

4.

 Erhvervsforeningernes årlige tilskud fra Slagelse Kommune. (B)

5.

 Genoptaget - Opdatering af samhandelsaftalen mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter (B)

6.

 Initiativsag om Erhvervsrådets ønsker m.v. (B)

7.

 Disponering af anlægsmidler til bymidterne, 2020-21 (B)

8.

 Genoptaget - Prioritering af anlægsmidler vedrørende strande, broer og toiletter 2020 (B)

9.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

10.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2020 - Veje og Trafik (B)

11.

 Lokalplan 1186 - tildeling af vejnavn til ny vej i udstykning (B)

12.

 Slagelse Kommune - Parkering - parkeringsnorm og parkeringsfond (B)

13.

 Evaluering og fremadrettet praksis for fjernelse af tang og affald ved kommunens største badestrande (B)

14.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

15.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

16.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

17.

 Slagelse Kommunes stillingtagen til Movias udbud af kørsel på 9 buslinjer (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

19.

 Initiativsag om parkering (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

19.

 Initiativsag om parkering (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

3.

 Ansøgning fra Kunstnerlauget KIT om tilskud til Keramikfestivallen i Skælskør (B)

4.

 DI Erhvervsklimaundersøgelse 2019 for Slagelse Kommune (D)

5.

 Ændringer af bådpladsvilkår i Korsør Lystbådehavn (B)

6.

 Ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

7.

 GENOPTAGET - Opfølgning på budgetaftale 2020 - 2023 og budgetaftale 2019 - 2022 (D)

8.

 Halsskovbroen - udskiftning af cylindre - Drift og Teknik - anlægsregnskab (B)

9.

 Prioritering af pulje til større brorenoveringer (D)

10.

 Prioritering af anlægsmidler vedrørende strande, broer og toiletter 2020 (B)

11.

 Slagelse Kommune - Cykelstier ved skoleveje (B)

12.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

13.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

15.

 Strategisk opkøb af areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

16.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top