Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2020 - 30/06/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

8/6

  Maj

4/5

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Høring af forslag til Ø-politik (B)

3.

 Indkøbspolitik 2020 (B)

4.

 Forslag til Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

5.

 Socialøkonomisk Årsrapport 2019 (O)

6.

 Budgetopfølgning 2B for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

7.

 Budget 2021-2024 Opsamling på dialog og forslag til budgetprocessen - ETU (B)

8.

 Driftsbudget 2021 - Kommunale Ejendomme (B)

9.

 Anlægsregnskaber og delanlægsregnskab (B)

10.

 Administration af økonomi for almene boliger i Slagelse Kommune (B)

11.

 Anlægsbevilling Vintermateriel (B)

12.

 Anlægsbevilling - etablering af skiltepyloner (B)

13.

 Genoptaget - Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

14.

 Trafiksikkerhedsplan 2016-2020 - Omprioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2020 (B)

15.

 Ny offentlig vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej, Slagelse (B)

16.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

17.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

18.

 Genoptaget - Køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

19.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Dialogproces - Budget 2021- 2024 (B)

4.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg 2020 (B)

5.

 Udviklingsmuligheder på Ford-grunden i Slagelse (B)

6.

 Strategi for bekæmpelse af måger i byområder (D)

7.

 Kollektiv trafik - Movia - høring af ny trafikplan 2020 (D)

8.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

9.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

10.

 P-Pladser på Gasværksgrunden, Ndr. Ringgade 14 (B)

Lukket punkt

11.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

12.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top