Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  November

30/11 2/11

  Oktober

5/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om projekt Fribussen 2.0 (O)

3.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

4.

 Fremtidig anvendelse af Løvegade 7, Slagelse (B)

5.

 Fremtidig anvendelse af Brovej 7, Slots Bjergby (B)

6.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsportefølje 2021(-24) - Vej og Trafik (D)

7.

 Disponering af anlægsramme til nødvendig infrastruktur (B)

8.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - projekt (B)

9.

 Campusstrøget, Slagelse - skitseprojekt (B)

10.

 Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

11.

 Slagelse Kommune - Parkeringskontrol (D)

12.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

13.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

14.

 Politisk mødekalender 1. halvår 2021 (B)

15.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

16.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

17.

 Opkøb og udleje af areal i Boeslunde (B)

Lukket punkt

18.

 Ekspropriation til forlængelse af Ringvejen i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

19.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om Erhverv- og Tekninkudvalgets budget til erhverv 2020-2022 (O)

3.

 Orientering om Erhvervs- og Teknikudvalgets budget til turisme 2020-2022 (O)

4.

 Omprioritering af driftsbudget 2020, som følge af coronarelaterede udgifter (B)

5.

 Anlægsbevilling - Livsparken i Slotsbjergby (B)

6.

 Drift og Teknik - Frigivelse af anlægsbevilling (Entreprenørservice) (B)

7.

 Budgetopfølgning 4 for 2020 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

8.

 Genoptaget - Orientering om praksis for håndtering af op-, over- og indkørsler i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på offentlig vej (O)

9.

 Fisketorvet - resultat af høringsfasen (B)

10.

 Fodsporet 2.0 - Videreudvikling af stiprojekt - kobling til naturprojekter, naturpark, skovrejsning mv. (B)

11.

 Genoptaget - Kollektiv trafik - trafikbestilling 2021 (B)

12.

 Bildsøvej - Cykelsti (B)

13.

 4200 Strandvejen - Eventuel omlægning af Strandvejen på grund af etablering af ny transformer ved Banedanmarks teknikhus matr. 9l Landsgrav Slagelse Jorder (B)

14.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

15.

 Eventuelt (D)

16.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kollektiv trafik - trafikbestilling 2021 (B)

3.

 Orientering vedr. ny Servicemodel - Ejendomsservice (O)

4.

 Fremtidig anvendelse af Grønningen 3, Slagelse (B)

5.

 Fremtidig anvendelse af Skovvej 99 og Egernsundsvej 30, Korsør (B)

6.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

7.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

8.

 Spørgsmål om køb af areal i Dalmose (B)

Lukket punkt

9.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top