Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

4/10

  Sep - Aug - Jul

30/8 9/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 3/5 6/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 1/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om status for anlægssager i 2021 - Veje og Trafik (O)

3.

 Budget 2022 - kommunens almene boliger (O)

4.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger, vandsportscenter og færgen M/F Broen ved Halsskov Havn (B), (O)

5.

 Disponering af anlægsbevilling til M/F Broen (B)

6.

 Midlertidig arealanvendelse til dykkerformål i Halsskov Færgehavn (B) (O)

7.

 Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021 (B)

8.

 Kollektiv Trafik - Movia - økonomi 2022-2025 (O)

9.

 Beslutning om Trafikbestilling 2022 for lokale buslinjer (B)

10.

 Initiativsag - Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

12.

 Cykelstier, Bildsø mellem Kirke Stillinge og Bildsø - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

13.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Beslutning om Trafikbestilling 2022 for lokale buslinjer (B)

3.

 Udfasning af pesticider (B)

4.

 Parkbåndet i Korsør Bypark - ændret udtryk (B)

5.

 Anlægsbevilling - frigivelse af anlægsbevilling til handicapvenlig badebro (B)

6.

 Mulige faciliteter for dykkere i Halsskov Færgehavn (D)

7.

 Tilbygning af Sommerlyst, Korsør Lystskov (B)

8.

 Gensidig orientering (O)

9.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 3 for 2021 - Erhvervs- og Teknikudvalget (B)

3.

 Temamøde vedrørende fremtidig brug af M/F Broen (D)

4.

 Sag vedr. godkendelse af fremtidig ejerskab, drift og vedligehold af nyt område ved Flakkebjerg Skole (B)

5.

 Serviceniveau og retningslinjer befordring folkeskoleelever (B)

6.

 Slagelse Kommune - Parkering for køretøjer over 3.500 kg i perioden mellem kl. 20:00 og kl. 06:00 i byzoner (B)

7.

 Nørregade 4200 - ønske nedlæggelse af en del af Nørregade samt ændring af P-pladsen (B)

8.

 Alternativ til handicap strand ved Kongsmark Strand (D)

9.

 Orientering vedrørende status på asfaltområdet (O)

10.

 Gensidig orientering (O)

11.

 Godkendelse af referat (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Skitse til Trafikbestilling 2022 for lokale buslinjer (D)

3.

 Fribus Stillinge - Udbudsovervejelser (B)

4.

 Budget 2022-2025 Opsamling på budgetprocessen (D)

5.

 Skælskør bymidte midler (B)

6.

 Slagelse Landevej 30 4200 - Nyt vejnavn i lokalplan 1163 - Genbrugsplads ved Slagelse Landevej, Korsør (B)

7.

 Nørregade 13 4200 - to nye vejnavne i lokalplan 1245 (B)

8.

 Skovstrategi (B)

9.

 Saltlager i byudviklingsområde (Gasværksgrunden) (B)

10.

 Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

12.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

13.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

14.

 Udvikling af Bildsø Koloni (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

3.

 Fisketorvet - omdisponering af anlægsmidler (B)

4.

 Disponering af pulje til erhvervsforeningerne på 3 mio. kr. (B)

5.

 Cykelfærge Korsør-Nyborg 2021 (B)

6.

 Brovej 11B 4200 - Nyt vejnavt lokalplan 317 Slots Bjergby (B)

7.

 Stillingevej 4200 Slagelse/Stillinge - Nyt vejnavn i lokalplan 1240 (B)

8.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

9.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

10.

 Cykelplan 2021 - prioritering af handleplanprojekter 2021 med særligt fokus på skoleveje/cykelstier (B)

11.

 Gensidig orientering (O)

12.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Fribus 1.0 - Udbud (B)

3.

 Beslutning om Fribus 2.0 i området syd for Slagelse (B)

4.

 Klimakommune og Klimakommune Plus+ (B)

5.

 Budget 2022 - Status på Erhvervs- og Teknikudvalget eget budget (B/D)

6.

 Overdragelse af brugsret til areal til Dalmosegruppen (B)

7.

 Fremtidig anvendelse af Aktivitetshuset Byparken, Korsør (B)

8.

 Etablering af vandværksboring på kommunens areal (B)

9.

 Indledende drøftelse af fremtidig brug af M/F Broen (D)

10.

 Borgbjergvej 4242 - nyt vejnavn i lokalplan 70 (B)

11.

 Ndr. Ringgade og Bakkevej 4200 - nyt vejnavn i lokalplan 1227 (B)

12.

 Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)

13.

 Handicapparkering ved Stillinge Strand (B)

14.

 Prioritering af trafiksikkerhedspuljen for 2021 (B)

15.

 Cykelplan 2021 - prioritering af anlægsprojekter 2021 (B)

16.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

17.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

18.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 (B)

3.

 Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)

4.

 Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)

5.

 Nedrivning af Spættehuset, Korsør (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)

7.

 Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)

8.

 Parkeringsnormer i Slagelse By (B)

9.

 Priotering af midler til stier - 2021 til 2024 (B)

10.

 Ansøgning om lyskunst festival i Slagelse Lystanlæg (D)

11.

 Godkendelse af visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (B)

12.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

13.

 Forespørgsel om opkøb af areal i Tjæreby (B)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra Destination Sjælland (O)

3.

 Strategisk prioritering for turismeindsatsen 2021 (D)

4.

 Afrapportering fra turistforeningerne 2020 (B)

5.

 Beslutning om høring af projekt Fribus 2.0 (B)

6.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

9.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

10.

 Budget til bygningsvedligehold 2021 (O)

11.

 Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (B)

12.

 Åbningstider og rengøringsfrekvens på offentlige toiletter i 2021 (B)

13.

 Ny toiletbygning, Stillinge Strand - Beslutning omkring højde (B)

14.

 Ændret praksis på renholdelse af offenltige udearealer (B)

15.

 Genoptaget - Slagelse Kommune - Parkeringskontrol (D)

16.

 Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)

17.

 Initiativsag - Isoleringsmaterialer i kommunale byggerier (B)

18.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

19.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

20.

 Orientering vedr. ny ejerkreds i Destination Sjælland (O)

Lukket punkt

21.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Planlægning for cyklister - Cykelplan 2021 (B)

3.

 Budget 2022-2025 - Tilrettelæggelse af proces (B)

4.

 Budget 2021 - Udvalgets budget 2021 (B)

5.

 Retningslinjer for brug af digitale pyloner(B)

6.

 Status på etablering af solceller i 2020 (O)

7.

 Fremtidig anvendelse af Strandvej 18, Korsør (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

9.

 Valbyvej 13 4200 - nedlæggelse af offentlig vej (B)

10.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

11.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

12.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

13.

 Strategisk opkøb af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

14.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top