Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Erhvervs- og Teknikudvalget)

Mødeoversigt: Erhvervs- og Teknikudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

1/3

  Februar

1/2

  Januar

11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2020 og overførsel til 2021 (B)

3.

 Godkendelse af samarbejde med KFUMs Sociale Arbejde om etablering af 6-8 skæve boliger ved Forsorgscenter Toften (B), (E)

4.

 Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)

5.

 Nedrivning af Spættehuset, Korsør (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)

7.

 Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)

8.

 Parkeringsnormer i Slagelse By (B)

9.

 Priotering af midler til stier - 2021 til 2024 (B)

10.

 Ansøgning om lyskunst festival i Slagelse Lystanlæg (D)

11.

 Godkendelse af visionsplan for forskønnelse og trafiksanering af Tårnborgvej (B)

12.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

13.

 Forespørgsel om opkøb af areal i Tjæreby (B)

Lukket punkt

14.

 Godkendelse af referat (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering fra Destination Sjælland (O)

3.

 Strategisk prioritering for turismeindsatsen 2021 (D)

4.

 Afrapportering fra turistforeningerne 2020 (B)

5.

 Beslutning om høring af projekt Fribus 2.0 (B)

6.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

7.

 Budgetopfølgning 1 for 2021 - Erhvervs og Teknikudvalget (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

9.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

10.

 Budget til bygningsvedligehold 2021 (O)

11.

 Fisketorvet - godkendelse af forprojekt (B)

12.

 Åbningstider og rengøringsfrekvens på offentlige toiletter i 2021 (B)

13.

 Ny toiletbygning, Stillinge Strand - Beslutning omkring højde (B)

14.

 Ændret praksis på renholdelse af offenltige udearealer (B)

15.

 Genoptaget - Slagelse Kommune - Parkeringskontrol (D)

16.

 Udtalelse om samarbejdsmodel for den virksomhedsrettede beskæftigelses- og erhvervsindsats (D)

17.

 Initiativsag - Isoleringsmaterialer i kommunale byggerier (B)

18.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

19.

 Eventuelt (O)

Lukket punkt

20.

 Orientering vedr. ny ejerkreds i Destination Sjælland (O)

Lukket punkt

21.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Planlægning for cyklister - Cykelplan 2021 (B)

3.

 Budget 2022-2025 - Tilrettelæggelse af proces (B)

4.

 Budget 2021 - Udvalgets budget 2021 (B)

5.

 Retningslinjer for brug af digitale pyloner(B)

6.

 Status på etablering af solceller i 2020 (O)

7.

 Fremtidig anvendelse af Strandvej 18, Korsør (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

9.

 Valbyvej 13 4200 - nedlæggelse af offentlig vej (B)

10.

 Orientering fra udvalgsmedlemmer og administration (O)

11.

 Eventuelt (D)

Lukket punkt

12.

 Udvikling af Bildsø Camping (B)

Lukket punkt

13.

 Strategisk opkøb af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

14.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top