Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/07/2021 - 30/09/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  August

10/8

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 DK 2020 Klimaplan - tids- og procesplan og foreløbigt budgetoverslag (B)

3.

 Forslag til Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1250, udbygning på Herrestræde 11 i Slagelse og Tillæg nr. 56 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse samt kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Nyt multispringcenter mv., beslutning om placering (B)

7.

 Høringssvar til Forslag til Danmarks første havplan - bekendtgørelse om Danmarks havplan (B)

8.

 Forslag til Affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring (B)

9.

 Hensigtserklæring om bygning af ny standardfærge for Omø (B)

10.

 Rensning af PFOS-forurenet grøftevand (B)

11.

 Genoptaget - Beslutning om anvendelse af mindreforbrug - Landdistriktsudvikling (B)

12.

 Genoptaget - Budget 2022-2025 - Opsamling på budgetprocessen (D)

13.

 Budgetopfølgning 3 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

14.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring Skælskør (B)

15.

 Ansøgning om projektstøtte til amfiteater og madpakkehus i Flakkebjerg (B)

16.

 Beslutning om uddeling af prisen til årets landdistriktsindsats 2021 (B)

17.

 Etablering af videregående vandbehandling på Bjergby Mark Vandværk (B)

18.

 Projektforslag for etablering af varmepumpeanlæg på varmeværket i Halsskov (B)

19.

 Flexboligtilladelser (D)

20.

 Opsætning af antennemast i Eggeslevmagle (B)

21.

 Byfornyelsesindsats - Ydun Forsamlingshus søger til istandsættelse af tag (B)

22.

 Genoptaget - Udviklings- og helhedsplanlægning for landsbyer og det omkringliggende åbne land (D)

23.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

24.

 Status på godkendte byfornyelsesprojekter (O)

Lukket punkt

25.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top