Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Januar

19/1 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet NATUR OG LANDSKAB (B)

3.

 Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet KLIMATILPASNING (B)

4.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TURISME (B)

5.

 Genoptaget - Kommuneplan 2021 - forslag til retningslinjetemaet TRAFIK OG VEJE (B)

6.

 Kommuneplan 2021 - forslag til emnet Store solenergianlæg under retningslinjetemaet Energi og teknik (B)

7.

 Opfølgning på temamøde den 26.11.20 - Kommuneplan (D)

8.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Indkomne bemærkninger til forslaget til Bæredygtighedsstrategi for Slagelse Kommune (D)

3.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

4.

 Lokalplananmodning - Boligbebyggelse i Fårdrup (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Ansøgning om byfornyelsesstøtte til istandsættelse af tagryg - Espevej 56, 4242 (B)

7.

 Forslag til placeringer af rammeområde for ny mindre gravplads (B)

8.

 Tilflytterbolig - status og beslutning om videreførelse af indsats (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

10.

 Budget 2022-2025 - tilrettelæggelse af proces (B)

11.

 Budget 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalgets budget 2021 (B)

12.

 Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

13.

 Det videre forløb for højvandssikring af Skælskør (B)

14.

 Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

15.

 Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

16.

 Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

17.

 Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning (D)

18.

 Orientering fra Udvalgsmedlemmer og Administrationen (O)

19.

 Eventuelt (D)

20.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top