Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget)

Mødeoversigt: Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

6/12

  November

24/11

  Oktober

26/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om landzoneadministrationen (O)

3.

 Slagelse Kommune - MPL - Opfølgning på budgetaftalens punkt om byggesags-, lokalplan- og landzonebehandling (B)

4.

 Genoptaget - Anmodning om opstart af lokalplan for nye ungdomsboliger, Løvegade 73,77,79E, Slagelse (B)

5.

 Anmodning om opstart af lokalplan for byudvikling i Ringparken i Slagelse (B)

6.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger i 2. etape af Skovbrynet i Slagelse (B)

7.

 Anmodning om opstart af lokalplan for del af nyt erhvervsområde "Megacenter Vest", Slagelse (B)

8.

 Anmodning om opstart af lokalplan for en mobil isbod ved Stillingevej, Stillinge Strand (B)

9.

 Anmodning om opstart af lokalplan - Boligbebyggelse, Næstvedvej 47, Skælskør (B)

10.

 Anmodning om opstart af lokalplan - Boliger, Tjærebyvej 75, Vemmelev (B)

11.

 Anmodning om opstart af lokalplan - Nytorv 13, studieboliger (B)

12.

 Anmodning om ændringer af lokalplan 306 - Bevaringsplan for Slots Bjergby (B)

13.

 Fornyet anmodning om opstart af lokalplan for Cirkus Arena (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1253 for boligbebyggelse i Korsør Bypark (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1267, Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1250 og Tillæg nr. 56, Herrestræde 11 i Slagelse (B)

18.

 Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2032 (B)

19.

 Opsætning af antennemast ved Eggeslevmagle (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 (B)

21.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring af Skælskør(B)

22.

 Kystbeskyttelse af Område 2 - Digelaget vedtægt og bidragsfordeling (B)

23.

 Kystbeskyttelse af Område 2 - Udpegning af første bestyrelse til Digelaget Værftet (B)

24.

 Beslutning om opstart af lokal udviklingsplan (LUP) i Vestermose (B)

25.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2022 (B)

26.

 Principper for grødeskæring (B)

27.

 Initiativsag - Revision og tilretning af Slagelse Kommunes politik for vandmiljø (B)

28.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

29.

 Aftale med lodsejere i forbindelse med naturgenopretning af Gudum Ådal, Nordskoven (B)

Lukket punkt

30.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om høringssvar til Forslag til kommuneplan 2021 (O)

3.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Det videre forløb - PFOS forurening ved brandskolen (D)

3.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for boliger ved Svenstrup Strandvej 3 i Svenstrup (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1258 for Krænkerupvej 14A Ertebjerggaard aktivitetsområde (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

6.

 Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

7.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget (B)

8.

 Ansøgning om underskudsgaranti til Lagunesti-projektet (B)

9.

 Genoptaget - Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

10.

 Blå Flag, evaluering af 2021 og beslutning for 2022 (B)

11.

 Slagelse Kommune - grønt regnskab 2019 (O)

12.

 Godkendelse af handlingsplan til Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

13.

 Godkendelse af Strategi for boliger til ældre 2021 (B), (E)

14.

 Gensidig orientering (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om opstart af lokalplan for boliger, vandsportscenter og færgen M/F Broen ved Halsskov Havn (B), (O)

3.

 Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse (B)

4.

 Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 (B)

6.

 Ansøgning om støtte til privat istandsættelse - Ørslevvej 255, 4243 (B)

7.

 Trafikcenter Alle 2 4200 - Midlertidig dispensation fra lokalplan 197 til fast bopæl på hotel Only Sleep (B)

8.

 Genoptaget - Nye principper for grødeskæringsbestemmelser ved revision af Slagelse Kommunes vandløbsregulativer (B)

9.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring (B)

10.

 Højvandssikring af Korsør bymidte - fremme af projektet (B)

11.

 Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør (B)

12.

 Forslag til tillæg 8 til Spildevandsplan 2019 - Kloakering af Dalvang (B)

13.

 Initiativsag: Anmodning om forvaltningens vurdering af budget (B)

14.

 Gensidig orientering (O)

15.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top